Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  6

  1 Какво, прочее, ще кажем? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодатта? Съвсем не.

  2 Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него?1

  3 Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме?2

  4 И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.3

  5 Защото, ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници и на възкресението,4

  6 като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха;5

  7 защото, който е умрял, той се е освободил от грях.6

  8 Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с Него,7

  9 знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него.8

10 Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога.9

11 Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса, нашия Господ.10

12 И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти;

13 и не предоставяйте членовете си на греха за оръдия на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите, и членовете си - Богу, за оръдия на правдата.11

14 Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодатта.12

15 Е, какво? да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодатта? Съвсем не.13

16 Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на оногова, комуто се покорявате: или роби на греха, за смърт, или - на послушанието, за оправдание?14

17 Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте.

18 А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата.15

19 Говоря по човешки, поради плътската ваша немощ. Както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела.

20 Защото, докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата.

21 А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт.16

22 Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят - живот вечен.

23 Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Иисуса, нашия Господ.17


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 2:24, Гал. 6:14

2 Гал. 3:27

3 Кол. 2:12, Гал. 6:15, Еф. 4:23

4 Рим. 8:11, 1 Кор. 6:14

5 Гал. 5:24

6 1 Петр. 4:1

7 Кол. 3:5, 3:9-10, 2 Тим. 2:11

8 1 Кор. 15:54, Евр. 9:28

9 Лук. 20:38

10 Гал. 2:19

11 Рим. 12:1, Гал. 2:20

12 Рим. 5:20

13 Гал. 2:17

14 Мат. 6:24, Иоан 8:34, 2 Петр. 2:19

15 Иоан 8:32, Гал. 5:1

16 Рим. 1:26, 1:31, 7:5

17 Рим. 2:7, 5:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава