Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  7

  1 Или не знаете, братя (понеже говоря на такива, които познават закона), че законът има власт над човека, докле е той жив?

  2 Омъжената жена е свързана чрез закона с мъжа, докле е той жив; умре ли мъжът, тя се освобождава от закона, който я свързва с мъжа.1

  3 Затова, ако при жив мъж тя се омъжи за другиго, ще бъде прелюбодейка; ако пък умре мъжът, тя е свободна от закона, и няма да бъде прелюбодейка, кога се омъжи за другиго.

  4 Тъй и вие, братя мои, умряхте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите Другиму, Който възкръсна от мъртвите, та да принесем плод Богу.2

  5 Защото, когато живеехме по плът, тогава страстите греховни, узнавани чрез закона, действуваха в членовете ни, за да принесем плод на смъртта;3

  6 но сега, като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вехтата буква.4

  7 Какво, прочее, ще кажем? Нима законът е грях? Съвсем не. Ала аз узнах греха не инак, освен чрез закона, защото и похотта не бих познал, ако законът не казваше: "не похотствувай".5

  8 Но грехът, като взе повод от заповедта, произведе в мене всякаква похот; защото грехът без закона е мъртъв.6

  9 Аз живеех някога си без закон; но, когато дойде заповедта, грехът оживя,

10 пък аз умрях; и оказа се, че заповедта, дадена за живот, ми послужи за смърт,7

11 защото грехът, като взе повод от заповедта, ме прелъсти и чрез нея ме умъртви.8

12 Тъй че законът е свет, и заповедта - света, справедлива и добра.9

13 И тъй, доброто ли стана за мене смърт? Съвсем не: но грехът, за да се яви той, че е грях, като ми причинява чрез доброто смърт, та чрез заповедта грехът да стане извънредно греховен.

14 Защото знаем, че законът е духовен, пък аз съм от плът, продаден на греха.10

15 А каквото правя, не зная; защото не това, що желая, върша, а онова, що мразя, него правя.11

16 Ако пък върша това, що не желая, съгласявам се със закона, че е добър;

17 а в такъв случай не аз вече върша това, а грехът, който живее в мене.

18 Аз зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто; защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили.12

19 Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша.

20 А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене.

21 И тъй, намирам у себе си такъв закон, че, кога искам да върша доброто, злото стои до мене.

22 Защото с вътрешния си човек намирам услада в закона Божий,13

23 но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми.14

24 Нещастен аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?

25 Благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта - на греховния закон.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 5:12, Мат. 5:32

2 Рим. 6:14, 8:2, 2 Кор. 11:2, Гал. 5:22

3 Иак. 1:15

4 Рим. 6:2

5 Изх. 20:17

6 Рим. 4:15

7 Лев. 18:5, Иез. 20:11

8 Евр. 2:13

9 Пс. 18:8, 1 Тим. 1:8

10 Ис. 50:1

11 Гал. 5:17

12 Бит. 8:21

13 Пс. 1:2, Еф. 3:16

14 Иак. 4:1, Гал. 5:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава