Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  8

  1 И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Иисуса и живеят не по плът, а по дух,1

  2 защото законът на духа, който дава живот в Христа Иисуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта.2

  3 Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и Той осъди греха в плътта,3

  4 та оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух.

  5 Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух - за духовно.4

  6 Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване - живот и мир;5

  7 защото плътското мъдруване е вражда против Бога: на закона Божий то се не покорява, нито пък може.6

  8 А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу.7

  9 Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божий живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов.8

10 Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а духът живее за правда.

11 Но ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас, то, Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.9

12 И тъй, братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът;10

13 защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи,11

14 понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии;12

15 защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на осиновение, чрез Когото викаме: Авва, Отче!13

16 Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии.14

17 Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.15

18 Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас.16

19 Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии,17

20 защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, Който ги покори,

21 с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии.

22 Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега;

23 и не само те, но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение - изкупване на нашето тяло.18

24 Защото нашето спасение е в надежда. А надеждата за онова, което се вижда, не е надежда, понеже, защо ще се надява някой за нещо, което вижда?19

25 Кога пък се надяваме за онова, което не виждаме, с търпение го очакваме.

26 Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки.

27 А Оня, Който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите.20

28 При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро;21

29 защото, които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя.22

30 А които е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.23

31 Какво, прочее, ще кажем на това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?24

32 Оня, Който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и всичко?25

33 Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, Който ги оправдава.26

34 Кой е, който ще осъжда? Христос Иисус, Който умря, но още и възкръсна, Който е и отдясно на Бога, Който и ходатайствува за нас.27

35 Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч?28

36 както е писано: "заради Тебе весден ни умъртвяват; смятат ни като овци за клане".29

37 Но във всичко това одържаме преголяма победа чрез Оногова, Който ни възлюби.30

38 Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще,31

39 ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Иисуса, нашия Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 5:1

2 Иоан 6:63, 8:36, 1 Кор. 15:45, 2 Кор. 3:7

3 2 Кор. 5:21, Гал. 3:13, Евр. 7:18

4 Иоан 3:6, 1 Кор. 2:14

5 Рим. 6:21

6 Иак. 4:4

7 Евр. 11:6

8 1 Кор. 3:16

9 Рим. 6:4

10 Рим. 6:7

11 Гал. 5:19

12 Гал. 5:18

13 1 Иоан 4:18, 1 Кор. 2:12, Евр. 2:15

14 Еф. 4:30

15 Гал. 4:7

16 1 Петр. 4:13

17 2 Петр. 3:13

18 Лук. 21:28, 1 Иоан 3:2, 2 Кор. 5:4, Еф. 4:30

19 Евр. 11:1

20 1 Царств. 16:7, Иоан 14:17

21 Еф. 1:4

22 2 Кор. 3:18, Кол. 1:18

23 Рим. 5:9, 9:24

24 Пс. 55:12

25 Иоан 3:16

26 Ис. 50:9, Откр. 12:10

27 1 Иоан 2:1

28 1 Иоан 2:28, 2 Кор. 12:10

29 Пс. 43:23

30 1 Иоан 5:5, 1 Кор. 15:57, Откр. 12:11

31 Еф. 6:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава