Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  1

  1 Павел, призван апостол Иисус Христов по воля Божия, и брат Состен -1

  2 на църквата Божия в Коринт, на осветените в Христа Иисуса, на призваните светии, заедно с всички ония, които призовават името на Господа нашего Иисуса Христа на всяко място, у тях и у нас -2

  3 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.3

  4 Благодаря на моя Бог винаги за вас заради даруваната вам в Христа Иисуса Божия благодат;4

  5 защото чрез Него се обогатихте с всичко, с всяко слово и всяко познание,5

  6 според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство,6

  7 тъй че вие се не лишавате от никакъв дар, като очаквате откровението на Господа нашего Иисуса Христа,7

  8 Който ще ви и утвърди докрай, за да бъдете безукорни в деня на Господа нашего Иисуса Христа.8

  9 Верен е Бог, чрез Когото сте призвани за общение със Сина Му Иисуса Христа, Господа нашего.9

10 Моля ви, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да говорите всички едно и също, и да няма помежду ви разцепления, а да бъдете съединени в един дух и в една мисъл.10

11 Защото узнах от домашните на Хлоя за вас, братя мои, че помежду ви имало раздори.

12 А това казвам, защото един от вас дума: "аз съм Павлов", друг: "аз пък - Аполосов", трети: "аз съм Кифин", а друг: "аз пък - Христов".11

13 Нима Христос се е разделил? нима Павел биде разпнат за вас? или в име Павлово се кръстихте?12

14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Криспа и Гаия,13

15 та да не каже някой, че съм кръстил в мое име.

16 Кръстих също и Стефаниновия дом, а дали съм кръстил и другиго някого, не зная.

17 Защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, и то не с мъдри думи, за да не се обезсили кръстът Христов.14

18 Защото словото за кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме, е сила Божия.15

19 Защото писано е: "ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните".16

20 Де е мъдрецът? де е книжовникът? де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят?17

21 Понеже светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта.18

22 Защото и иудеите искат личби, и елините търсят мъдрост,19

23 а ние проповядваме Христа разпнатия, Който за иудеи е съблазън, а за елини безумство,20

24 пък за самите призвани, както иудеи, тъй и елини - Божия сила и Божия премъдрост;21

25 защото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците.

26 Гледайте, братя, какви сте вие, призваните: не мнозина сте мъдри по плът, не мнозина силни, не мнозина благородни;22

27 ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните;23

28 Бог избра онова, що е от долен род на тоя свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо, -

29 та никоя плът да се не похвали пред Бога.24

30 От Него сте и вие в Христа Иисуса, Който стана за нас премъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление,25

31 та, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".26


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 18:17, Рим. 1:1

2 Иоан 17:19, Деян. 15:9, 1 Сол. 4:7, 2 Тим. 2:19

3 1 Петр. 1:3

4 2 Сол. 1:3

5 Кол. 1:9

6 1 Кор. 2:2

7 1 Кор. 12:11, Фил. 3:20, Тит 2:13

8 1 Сол. 3:13

9 1 Сол. 5:24

10 Рим. 15:5, Фил. 2:2

11 Деян. 18:24

12 Еф. 4:5

13 Деян. 18:8

14 2 Петр. 1:16, 1 Кор. 2:13

15 Деян. 17:18, Рим. 1:16

16 Ис. 29:14

17 Ис. 33:18, 44:25

18 Мат. 11:25

19 Мат. 12:38, 16:1

20 Ис. 8:14, Деян. 17:18, Рим. 9:32

21 Рим. 1:16, Кол. 2:3

22 Иоан 7:48, Иак. 2:5

23 2 Кор. 10:5

24 Рим. 3:27, Еф. 2:9

25 Иер. 23:5, Иоан 17:19, 1 Петр. 1:18, Кол. 2:3

26 Иер. 9:24, 2 Кор. 10:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава