Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  10

  1 Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха;1

  2 и всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето;

  3 и всички ядоха една и съща духовна храна;2

  4 и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.3

  5 Но към повечето от тях Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята.4

  6 А това бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те бяха похотливи.5

  7 Не бивайте нито идолослужители, както някои от тях, за които е писано: "народът седна да яде и да пие, па стана да играе".6

  8 Нито да блудствуваме, както някои от тях блудствуваха, и в един ден погинаха двайсет и три хиляди.7

  9 Нито да изкушаваме Христа, както някои от тях изкусиха, и погинаха от змии.8

10 Нито роптайте, както роптаеха някои от тях, и погинаха от изтребителя.9

11 Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете.10

12 Затова, който мисли, че стои, нека гледа да не падне.11

13 Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко; верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите.12

14 Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението.

15 Говоря като на разумни; разсъдете сами за това, що казвам.13

16 Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово?14

17 Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причестяваме от един хляб.15

18 Гледайте Израиля по плът: ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници на жертвеника?16

19 Какво, прочее, казвам? Това ли, че идолът е нещо, или че идолските жертви са нещо?17

20 Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу; пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете.18

21 Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша; не можете да участвувате на Господня трапеза и на бесовска трапеза.19

22 Или ще възбудим ревнуване у Господа? Та по-силни ли сме от Него?

23 Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно; всичко ми е позволено, ала не всичко е за поука.20

24 Никой да не търси своята полза, а всякой - ползата на другиго.21

25 Всичко, що се продава на месарницата, яжте без никакво издирване за спокойна съвест;

26 защото "Господня е земята и онова, що я изпълня".22

27 Ако някой от неверните ви покани, и вие поискате да отидете, яжте всичко, що ви сложат, без никакво издирване за спокойна съвест.

28 Но, ако някой ви каже: това е идолска жертва, не яжте - заради оногова, който ви е обадил, и заради съвестта; защото Господня е земята и онова, що я изпълня.23

29 Съвест разбирам не своята, а на другия; защото бива ли моята свобода да бъде съдена от чужда съвест?

30 Ако пък участвувам в яденето с благодарност, защо да бъда хулен поради онова, за което благодаря?24

31 И тъй, ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за слава Божия вършете.25

32 Не ставайте съблазън ни за иудеи, ни за елини, нито за църквата Божия,

33 както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят.26


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 13:21, 14:22, Числ. 9:18

2 Изх. 16:14, Пс. 77:24, Прем. 16:20

3 Изх. 17:6

4 Числ. 14:23, 26:65

5 Числ. 11:4

6 Изх. 32:6, Пс. 105:19

7 Числ. 25:1, 25:9

8 Числ. 21:6, Пс. 105:14

9 Числ. 14:37

10 Рим. 15:4

11 Рим. 11:20

12 2 Петр. 2:9, Евр. 12:14

13 1 Кор. 1:5

14 Мат. 26:26, Деян. 2:42, 2:46

15 Иоан 6:33

16 Лев. 7:15

17 1 Кор. 8:4

18 Втор. 32:17

19 2 Кор. 6:15

20 1 Кор. 6:12

21 Рим. 15:2

22 Втор. 10:14, Пс. 23:1

23 Пс. 23:1

24 Рим. 14:6

25 Кол. 3:17

26 Рим. 15:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава