Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  11

  1 Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа.1

  2 Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал.2

  3 Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог.3

  4 Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамя главата си;

  5 и всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамя главата си, защото все едно е, като да е обръсната;

  6 ако жена не иска да се покрива, нека се стриже; ако пък е срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива.

  7 И тъй, мъжът не бива да си покрива главата, защото е образ и слава Божия, а жената е слава на мъжа.4

  8 Защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа;5

  9 и не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа.

10 Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея - заради Ангелите.

11 Но все пак нито мъж без жена, нито жена без мъж бива в Господа.

12 Защото, както жената е от мъжа, тъй и мъжът е чрез жената, а всичко е от Бога.

13 Разсъдете сами в себе си: прилично ли е жена да се моли Богу гологлава?

14 Нали и самата природа ви учи, че е безчестие за мъж, ако си оставя коса?

15 Но, ако жена си оставя коса, то е чест за нея, понеже косата й е дадена вместо покривало.

16 Обаче, ако някой иска да се препира, ние нямаме такъв обичай, нито църквите Божии.

17 А по това, което ще говоря, няма да ви похвалявам, понеже не за по-добро се събирате, а за по-лошо.

18 Защото, първо, чувам, че, кога се събирате в църква, се явявали разцепления помежду ви, което донейде и вярвам.6

19 Па и трябва да има помежду ви разногласие, за да изпъкнат достойните между вас.7

20 Но тъй, както се събирате заедно, това не значи, че ядете Господня вечеря;

21 защото всеки бърза да изяде преди другите своята вечеря, тъй че един остава гладен, а друг се опива.

22 Нямате ли къщи, за да ядете и пиете? Или презирате църквата Божия и засрамяте ония, които са немотни? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не похвалявам.

23 Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и8

24 поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е Моето тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.

25 Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен.

26 Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

27 Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня.9

28 Но нека човек да изпитва себе си, и тогава да яде от хляба и да пие от чашата.10

29 Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне.

30 Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста.

31 Защото, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени;11

32 а бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.

33 Затова, братя мои, кога се събирате на вечеря, чакайте се един други.

34 Ако пък някой е гладен, нека яде вкъщи, за да се не събирате за осъждане. А останалото ще наредя, кога дойда.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Кор. 4:16, Фил. 3:17

2 1 Кор. 15:1

3 Бит. 3:16, Иоан 14:28, Еф. 5:23

4 Бит. 1:26, Кол. 2:10

5 Бит. 2:21

6 1 Кор. 3:3

7 Лук. 17:1

8 Мат. 26:26, Марк. 14:22, Лук. 22:19, 1 Кор. 10:16

9 Евр. 10:29

10 2 Кор. 13:5

11 Пс. 31:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава