Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  12

  1 А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете.

  2 Знаете, че, когато бяхте езичници, вие се влачехте при немите идоли, като да ви водеха.1

  3 Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Иисуса, и никой не може да нарече Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго.2

  4 Има различни дарби, ала Духът е един и същ;3

  5 има различни служби, ала Господ е един и същ;

  6 има и различни действия, ала Бог е един и същ, Който върши всичко у всички.

  7 Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза;4

  8 защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму - слово на знание, чрез същия Дух;

  9 едному - вяра, чрез същия Дух; другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух;5

10 едному - чудодействия, другиму - пророчество, едному - да различава духовете, другиму - разни езици, а другиму - да тълкува езици.6

11 Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по отделно, както си иска.

12 И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, - тъй и Христос.7

13 Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било иудеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени.8

14 Защото и тялото не се състои от един член, а от много.

15 Ако ногата каже: понеже не съм ръка, не принадлежа към тялото, нима затова тя не е от тялото?

16 И ако ухото каже: понеже не съм око, не принадлежа към тялото, нима затова то не е от тялото?

17 Ако цялото тяло е око, де ще е слухът? Ако цялото бъде слух, де ще е обонянието?

18 Но сега Бог наредил всеки един от членовете в тялото тъй, както Му било угодно.

19 И ако всички членове бяха само един, де щеше да е тялото?

20 А сега - много членове, пък едно тяло.

21 И не може окото да каже на ръката: не ми трябваш, нито пък главата на нозете: не ми трябвате.

22 Наопаки, ония телесни членове, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни;

23 и на ония членове на тялото, които мислим, че не са толкова на чест, отдаваме повече чест;

24 и неблагообразните наши членове имат по-голямо благообразие, а благообразните нямат нужда от това. Но Бог разпределил тялото, като на несъвършената му част отдал по-голяма чест,

25 за да няма разногласие в тялото, а членовете еднакво да се грижат един за други.

26 И кога страда един член, страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове.

27 Вие сте тяло Христово, а поотделно - членове.9

28 И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни езици.10

29 Нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци?

30 Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкуватели?

31 Показвайте ревност за по-добри дарби, и аз ще ви покажа път още по-превъзходен.


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 2:12

2 Мат. 16:17, Марк. 9:39, Фил. 2:11

3 Еф. 4:11

4 Мат. 25:15

5 Марк. 16:17-18

6 Деян. 2:4

7 Рим. 12:4

8 Марк. 1:8, Гал. 3:28

9 Еф. 5:23

10 Рим. 12:6, Еф. 4:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава