Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  14

  1 Стремете се към любовта; показвайте ревност за духовни дарби, а особено - да пророчествувате.1

  2 Защото, който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога; понеже никой го не разбира, а духом говори тайни;

  3 който пък пророчествува, той говори на човеци за поука, увещание и утеха.

  4 Който говори на непознат език, той поучава себе си; а който пророчествува, той поучава църквата.

  5 Желая всички вие да говорите езици, а още повече да пророчествувате; защото, който пророчествува, по-горен е от оногова, който говори езици - освен ако ги тълкува, та църквата да получи поука.

  6 А сега, ако дойда при вас, братя, и заговоря на непознати езици, каква полза ще ви принеса, щом ви се не обясня било с откровение, било с познание, било с пророчество, било с поука?

  7 И бездушните предмети, като пищялка или гусла, които издават глас, ако не дадат разделни звукове, как ще се познае, какво се свири на пищялка, или на гусла?

  8 Защото, ако тръбата издаваше неопределен звук, кой ще се готви за битка?

  9 Тъй и вие, ако не изговаряте с езика си разбрани думи, как ще се разбере това, що говорите? Защото ще говорите на вятър.

10 Толкоз, например, различни думи има в света, и ни една от тях не е без значение.

11 Ако, прочее, не разбирам значението на тия думи, то за говорещия ще бъда чужденец, па и говорещият ще бъде за мене чужденец.

12 Тъй и вие, бидейки ревнители към духовни дарби, залягайте да ги получите в изобилие, за поука на църквата.

13 Затова, който говори на непознат език, нека се моли за дарба да тълкува.

14 Защото, ако се моля на непознат език, духът ми се моли, умът ми обаче остава безплоден.

15 И тъй, какво? Ще се моля с дух, ще се моля и с ум: ще пея с дух, ще пея и с ум.2

16 Защото, ако благословиш с дух, как ще каже на твоето благодарение "амин" оня, който е от простолюдието, когато не разбира, какво казваш?

17 Ти благодариш хубаво, ала другият се не поучава.

18 Благодаря на моя Бог, задето повече от всинца ви говоря езици;

19 но в църква предпочитам да кажа пет думи разбрани, за да поуча и други, отколкото хиляди думи на език непознат.

20 Братя, не бивайте деца по ум: бъдете младенци за злото, а по ум бъдете пълнолетни.3

21 В закона е писано: "на чужди езици и с чужди уста ще говоря на тоя народ, но и тъй няма да ме послушат, казва Господ".4

22 Затова езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите; пророчеството пък не е за неповярвалите, а за повярвалите.

23 Ако, прочее, се събере цялата църква наедно, и всички заговорят на непознати езици, и влязат невежи, или неповярвали, - не ще ли кажат, че сте полудели?

24 Но, кога всички пророчествуват, и влезе някой неповярвал, или невежа, той от всички се изобличава, от всички се осъжда;

25 тъй че тайните на сърцето му стават явни, и той, като падне ничком, ще се поклони Богу и ще каже: "наистина, с вас е Бог".5

26 И тъй, какво да се прави, братя? Кога се събирате, и всеки от вас има - кой псалом, кой поучение, кой език, кой откровение, кой тълкуване, - всичко да става за поука.6

27 Ако някои говорят на непознат език, нека говорят по двама, или най-много по трима, и то подред, а един да тълкува.

28 Ако пък няма тълковник, те да мълчат в църква, а да говорят на себе си и на Бога.

29 Пророци пък да говорят двама или трима, а другите да обсъждат;

30 но ако дойде откровение някому другиму, който седи, първият нека млъкне.

31 Тъй, един след други, можете всинца да пророчествувате, та всички да се поучават и всички да се утешават.

32 И пророчески духове се покоряват на пророци;

33 защото Бог не е Бог на безредие, а на мир. Тъй е по всички църкви между светиите.7

34 Жените ви в църквите да мълчат: тям не е позволено да говорят, а да се подчиняват, както казва и законът.8

35 Ако пък искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи; понеже е срамотно жена да говори в църква.

36 Нима от вас излезе словото Божие? Или само до вас достигна?

37 Ако някой се мисли, че е пророк или изпълнен с дух, нека разбере, че това, което ви пиша, са Господни заповеди.

38 А който не разбира, нека не разбира.

39 И тъй, братя, показвайте ревност за пророчествуване, но не забранявайте да се говорят и езици.

40 Всичко да става с приличие и ред.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 11:29

2 Кол. 3:16

3 Мат. 18:4, Марк. 10:14, Рим. 16:19

4 Ис. 28:11-12

5 Ис. 45:14

6 1 Кор. 12:8

7 1 Кор. 12:25, 1 Сол. 5:23

8 Бит. 3:16, Кол. 3:18, 1 Тим. 2:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава