Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  16

  1 А колкото до събиране милостиня за светиите, правете и вие тъй, както съм наредил в галатийските църкви:1

  2 във всеки първи ден на седмицата всеки един от вас да отделя и скътва у себе си каквото може, та не кога дойда, тогава да се събира милостиня.

  3 А кога дойда, които изберете вие, тях ще пратя с писма, за да занесат вашата милостиня в Иерусалим.2

  4 Ако пък се намери за добре да отида и аз, тогава ще дойдат с мене.

  5 Ще дойда при вас, след като пропътувам Македония, защото ще мина през Македония.

  6 А може би да поостана при вас, дори и да презимувам, та вие да ме придружите навсякъде, където отида.

  7 Защото не искам сега да ви видя само пътем; а се надявам, ако позволи Господ, да прекарам помежду ви няколко време.3

  8 А в Ефес ще остана до Петдесетница,

  9 защото за мен се отвориха големи врата за много работа, и противниците са много.

10 Ако пък дойде Тимотей, гледайте да бъде в безопасност помежду ви; защото той върши делото Господне, както и аз.

11 Прочее, никой да го не унизи, а го изпратете смиром, та да дойде при мене, защото го очаквам с братята.

12 А колкото за брат Аполоса, аз го молих много да дойде с братята при вас; но, навярно, не е било воля Божия да дойде сега, а ще дойде, кога му бъде удобно.

13 Бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки;4

14 всичко у вас да става с любов.

15 Моля ви още, братя: вие знаете Стефаниновия дом, че той е начатък в Ахаия и че се посветиха да служат на светиите;5

16 покорявайте се и вие на такива и на всекиго, който спомага и се труди.

17 Радвам се, че дойдоха Стефанин, Фортунат и Ахаик; те запълниха вашето отсъствие,

18 защото успокоиха моя дух и вашия; прочее, почитайте такива.

19 Поздравяват ви асийските църкви; много ви поздравяват в Господа Акила и Прискила с домашната си църква.6

20 Поздравяват ви всички братя. Поздравете се един други със свето целуване.7

21 Поздравявам ви аз, Павел, собственоръчно.

22 Който не обича Господа Иисуса Христа, да бъде анатема, маран-ата8.

23 Благодатта на Господа Иисуса Христа да бъде с вас,

24 и любовта ми с всинца ви в Христа Иисуса. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 12:13

2 2 Кор. 8:19

3 Иак. 4:15, 1 Кор. 4:19

4 Мат. 24:42, 1 Петр. 5:8, Откр. 3:11, 3:20

5 1 Кор. 1:16

6 2 Тим. 4:19

7 1 Петр. 5:14, Рим. 16:16, 2 Кор. 13:12

8 Да бъде отлъчен до идването на Господа.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава