Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  2

  1 И аз, братя, като дойдох при вас, дойдох да ви явя Божието свидетелство не с превъзходно слово или мъдрост;1

  2 защото не намерих за добре да зная между вас нещо друго, освен Иисуса Христа, и то Иисуса Христа разпнат;2

  3 и аз бях у вас в немощ, в страх и в голям трепет.3

  4 И словото ми, и проповедта ми бяха не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила,4

  5 та вярата ваша да се утвърдява не на човешка мъдрост, а на силата Божия.5

  6 Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на тоя век, нито на преходните властници в тоя свят,6

  7 а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава,7

  8 която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата.8

  9 Но, както е писано: "око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат".9

10 А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.10

11 Понеже кой човек знае, какво има у човека, освен човешкия дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божия Дух.11

12 Ала ние приехме не духа на тоя свят, а Духа, Който иде от Бога, за да знаем това, що ни е дарувано от Бога;12

13 това и проповядваме не с думи, научени от човешка мъдрост, а с думи, научени от Духа Светаго, като сравняваме духовното с духовно.13

14 Душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух: за него това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва духовно.14

15 Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва.15

16 Защото, кой е познал ума Господен, та да го обясни? А ние имаме ум Христов.16


Предишна глава Следваща глава


1 1 Кор. 1:17

2 1 Кор. 1:23, 15:3, Фил. 3:8

3 Деян. 18:1

4 2 Петр. 1:16

5 2 Кор. 6:7

6 Иак. 3:15

7 Рим. 14:24, Еф. 3:9

8 Мат. 11:25, Деян. 13:27, 2 Кор. 3:14

9 Ис. 64:4

10 Мат. 13:11, Марк. 4:11, Иоан 14:26

11 Рим. 11:33

12 Рим. 8:15

13 1 Кор. 1:17

14 Рим. 8:5

15 Притч. 28:5

16 Прем. 9:13, Ис. 40:13, Рим. 11:34

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава