Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  3

  1 И аз, братя, не можах да ви говоря като на духовни, а като на плътски, като на младенци в Христа.1

  2 С мляко ви нахраних, а не с твърда храна, защото не бяхте в сила да я приемете, па и сега още не сте,2

  3 понеже сте още плътски. И наистина, щом има помежду ви завист, раздори и разногласия, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?

  4 Защото, щом един говори: "аз съм Павлов", а друг: "аз съм Аполосов", не сте ли плътски?3

  5 Какво е, прочее, Павел? какво е Аполос? Не са ли те служители, чрез които вие повярвахте, и то според колкото всекиму от тях Господ е дал?4

  6 Аз насадих, Аполос полива, ала Бог направи да израсте;5

  7 тъй че нито който сади е нещо, нито който полива, а всичко е Бог, Който прави да расте.

  8 Който сади и който полива едно са; но всеки ще си получи наградата според труда си.

  9 Защото ние сме съработници на Бога, вие пък сте Божия нива, Божие здание.6

10 По дадената ми от Бога благодат, аз, като мъдър първостроител, положих основа, а друг зида върху нея; ала всеки нека внимава, как зида.

11 Обаче, друга основа никой не може да положи, освен положената, която е Иисус Христос.7

12 Ако върху тая основа някой зида със злато, сребро, драгоценни камъни, дървета, сено или слама, -

13 на всекиго делото ще стане явно: денят ще го покаже; защото чрез огън се открива, и огънят ще изпита, какво е на всекиго делото.8

14 И ако някому делото, що е зидал, устои, той ще получи награда.

15 А комуто делото изгори, той ще бъде ощетен, а сам ще се спаси, но тъй, както се спасява някой през огън.

16 Не знаете ли, че вие сте храм Божий, и Духът Божий живее във вас?9

17 Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори; защото Божият храм е свет; а тоя храм сте вие.

18 Никой да не се мами; ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър.10

19 Защото мъдростта на тоя свят е безумство пред Бога, както е писано: "Той улавя мъдрите в тяхното хитруване".11

20 И пак: "Господ знае, че помислите на мъдреците са суетни".12

21 И тъй, никой да се не хвали с човеци, защото всичко е ваше:

22 било Павел, или Аполос, или Кифа, било свят или живот, или смърт, било сегашно, или бъдно, - всичко е ваше;

23 вие пък сте Христови, а Христос - Божий.


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 4:14

2 1 Петр. 2:2

3 1 Кор. 1:12

4 Рим. 12:6

5 Марк. 16:20, Деян. 19:1

6 Ис. 5:1, 61:3

7 Ис. 28:16, Еф. 2:22

8 Ис. 48:10, 1 Петр. 1:7

9 Иоан 14:23, Рим. 8:9, 1 Кор. 6:19, 2 Кор. 6:16, Гал. 4:6, Евр. 3:6

10 Ис. 5:21

11 Иов 5:13

12 Пс. 93:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава