Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  4

  1 И тъй, нека всякой човек ни счита за служители Христови и разпоредници на тайните Божии;1

  2 а това, що нататък се иска от разпоредниците, то е - всеки от тях да се окаже верен.2

  3 Малко ми струва да бъда съден от вас, или от човешки съд; но и аз сам себе си не съдя.

  4 Защото в нищо виновен не се съзнавам, ала с това се не оправдавам: съдия ми е Господ.3

  5 Прочее, за нищо не съдете преди време, докле не дойде Господ, Който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве намеренията на сърцето; и тогава похвалата ще бъде всекиму от Бога.4

  6 Това, братя, приспособих към себе си и Аполоса зарад вас, за да се научите от нас да не мъдрувате повече от онова, що е писано, и да се не гордеете един пред други за никого си.5

  7 Защото, кой те отличава от другите? Какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил?6

  8 Преситени сте вече, обогатихте се вече и се възцарихте без нас; о, да бяхте се възцарили, та и ние да царуваме с вас!

  9 Защото мисля, че нас, апостолите, Бог постави най-последни, като осъдени на смърт; понеже станахме зрелище на света - на Ангели и човеци.7

10 Ние сме безумни зарад Христа, а вие сте мъдри в Христа; ние сме немощни, а вие силни; вие сте славни, а ние безчестни.

11 Дори до тоя час и гладуваме, и жадуваме, и ходим голи, и ни бият по лице, и се скитаме,

12 и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени - благославяме; гонени - търпим;8

13 хулени - молим се. Станахме като измет на света, измет за всички досега.

14 Не за да ви посрамя пиша това, а ви поучавам като мои възлюбени чеда.

15 Защото, ако имате и десетки хиляди наставници в Христа, много бащи нямате, понеже аз ви родих в Иисуса Христа чрез Евангелието.9

16 Прочее, моля ви, бъдете ми подражатели, както съм аз на Христа.

17 За това пратих при вас Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чедо у Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, както уча навред във всяка църква.

18 Някои си се възгордели, като че няма да дойда при вас;

19 но аз ще дойда скоро при вас, ако ще Господ, и ще позная не думите, а силата на ония, които са се възгордели;10

20 защото царството Божие е не в думи, а в сила.11

21 Какво искате? С палица ли да дойда при вас, или с любов и кротък дух?12


Предишна глава Следваща глава


1 2 Кор. 6:4

2 Мат. 24:45, Лук. 12:42

3 Изх. 34:7, Иов 9:2, Деян. 23:1

4 Мат. 7:1, 25:21, Рим. 2:1

5 Притч. 3:7, Рим. 12:3

6 Иоан 3:27

7 Пс. 43:23, Рим. 8:36, 2 Кор. 4:11

8 Мат. 5:44, Лук. 23:34, Деян. 7:60, 20:34, 1 Сол. 2:9, 2 Сол. 3:8

9 Гал. 4:19, Фил. 1:10

10 Деян. 18:21, Иак. 4:15

11 1 Кор. 2:4

12 2 Кор. 13:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава