Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  5

  1 Отвсякъде се слуша, че у вас има блудство, и то такова блудство, за каквото дума не става дори и между езичниците, именно, че някой държи бащина си жена.1

  2 А вие сте се възгордели, вместо по-скоро да плачете, за да се махне из средата ви оня, който е извършил тая работа!

  3 Аз пък, макар отсъствуващ тялом, но присъствуващ духом, вече реших, като да съм между вас, оногова, който е извършил това нещо, -2

  4 в името на Господа нашего Иисуса Христа, като се съберете вие и моят дух, със силата на Господа нашего Иисуса Христа, -

  5 да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен в деня на Господа нашего Иисуса Христа.3

  6 Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквася цялото тесто?4

  7 Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас.5

  8 Нека празнуваме, прочее, не със стар квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.

  9 Писах ви в писмото си - да нямате общение с блудници;

10 и не изобщо с блудниците на тоя свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото, инак, би трябвало да излезете от тоя свят.

11 Но сега ви писах да не се сношавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулник, или пияница, или грабител; с такъв дори и да не ядете.6

12 Защото моя работа ли е да съдя и външните? Не съдите ли вие вътрешните?

13 Външните пък ще съди Бог. Махнете, прочее, злия изпомежду си.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 18:8

2 Кол. 2:5

3 Пс. 108:6, 1 Тим. 1:20

4 1 Кор. 15:33, Гал. 5:9, 2 Тим. 2:17

5 Ис. 53:7

6 Мат. 18:17, Рим. 16:17, 2 Сол. 3:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава