Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  6

  1 Смее ли някой от вас, кога има тъжба с другиго, да се съди пред нечестивците, а не пред светиите?

  2 Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи?1

  3 Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейски работи?

  4 Ако, прочее, имате съд за житейски работи, поставяйте за съдии унижените в църквата.

  5 За ваш срам казвам: тъй ли няма помежду ви ни един мъдър, който да може да отсъжда между братята си?

  6 А брат с брата се съди, и то пред неверници!

  7 Твърде срамотно е за вас вече това, че имате съдби помежду си; защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета?2

  8 Но вие сами обиждате и ощетявате, и то братя.

  9 Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници,3

10 нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие.

11 И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог.4

12 Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз обладан от нещо.5

13 Храната е за корема, и коремът за храната; но Бог ще погуби и едното и другото. Ала тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ - за тялото.6

14 Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си.7

15 Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница? Съвсем не!8

16 Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е: "ще бъдат двамата една плът".9

17 А който се съединява с Господа, един дух е с Него.

18 Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши.

19 Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си?10

20 Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в телата си и в душите си, които са Божии.11


Предишна глава Следваща глава


1 Прем. 3:8, Мат. 19:28, Откр. 20:4

2 Мат. 5:40, Лук. 6:29, Рим. 12:19, 1 Сол. 5:15

3 Гал. 5:21, Еф. 5:5

4 Еф. 2:2, Тит 3:3

5 Сир. 37:31, 1 Кор. 10:23

6 Мат. 22:30, Рим. 6:13, 6:19

7 2 Кор. 4:14, 1 Сол. 4:14

8 Еф. 5:30

9 Бит. 2:24, Мат. 19:5, Марк. 10:7, Еф. 5:31

10 1 Петр. 2:5, 1 Кор. 3:16, 2 Кор. 6:16

11 Деян. 20:28, 1 Петр. 1:19, Гал. 3:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава