Първо послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  7

  1 А за което ми бяхте писали - добре е за човека да се не допира до жена.

  2 Но, за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж.

  3 Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената - на мъжа.1

  4 Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; също и мъжът не е господар на тялото си, а жената.

  5 Недейте се лишава един от други - освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва; след това бъдете си пак заедно, за да ви не изкушава сатаната, поради вашето невъздържане.2

  6 Това обаче казвам като съвет, а не като заповед.

  7 Защото желая, всички човеци да са като мене; ала всеки си има своя дарба от Бога, един - тъй, други - инак.3

  8 А на неженените и вдовиците казвам: добре им е, ако си останат като мене.

  9 Но, ако не се въздържат, нека се женят; защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват.4

10 А на женените заповядвам - не аз, а Господ - жена да се не раздели от мъж, -5

11 ако пък се и раздели, да остане неомъжена, или да се примири с мъжа си, - и мъж да не оставя жена си.

12 А на останалите аз говоря, а не Господ: ако някой брат има жена неповярвала, и тя е съгласна да живее с него, да я не оставя;

13 и ако някоя жена има мъж неповярвал, и той е съгласен да живее с нея, да го не оставя.

14 Защото неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и неповярвала жена бива осветена чрез вярващия мъж; инак, децата ви биха били нечисти, а сега те са свети.

15 Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе; в такива случаи брат или сестра не са заробени; за мир ни е повикал Бог.6

16 Защото, отде знаеш, жено, не ще ли спасиш ти мъжа? Или, отде знаеш, о мъжо, не ще ли спасиш ти жената?

17 Само нека всякой да постъпва тъй, както му е определил Бог, както го е призвал Господ. Тъй поръчвам по всички църкви.7

18 Обрязан ли е призван някой, да не крие; необрязан ли е призван някой, да се не обрязва.8

19 Обрязването е нищо, и необрязването е нищо, а пазенето Божиите заповеди е всичко.9

20 Всякой да си остава в званието, в което е призван.10

21 Роб ли си призван, да те не е грижа; но, дори и ако можеш да станеш свободен, още повече се възползувай от робството.

22 Защото призваният в Господа роб бива Господен свободник; тъй също и призваният свободник бива роб Христов.11

23 Вие сте скъпо купени; не ставайте роби на човеци.12

24 Всякой в каквото звание е призван, братя, в него и да остава пред Бога.

25 За девствениците нямам заповед от Господа, но ви давам съвет, като помилуван от Господа да Му бъда верен.13

26 Поради настоящата нужда за добро намирам това: добре е за човека да си бъде тъй.

27 Свързан ли си с жена, не търси развод; развързан ли си от жена, не търси жена.

28 Па, ако се и ожениш, няма да съгрешиш; и девица, ако се омъжи, няма да съгреши. Но такива ще имат грижи за плътта, а пък аз ви щадя.

29 Това ви казвам, братя, защото времето нататък е късо, та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат;14

30 и които плачат - като че не плачат; и които се радват - като че се не радват; и които купуват - като че не притежават;

31 и които се ползуват от тоя свят - като да се не ползуват; защото е преходен образът на тоя свят.15

32 Пък аз искам вие да бъдете без грижи. Нежененият се грижи за Господни работи - как да угоди Господу;

33 а жененият се грижи за световни работи - как да угоди на жената.

34 Има разлика между жена и девица; неомъжената се грижи за Господни работи - как да угоди Господу, за да стане света телом и духом. А омъжената се грижи за световни работи - как да угоди на мъжа си.

35 Говоря ви това за ваша полза; не за да ви метна примка, а за благоприлично и постоянно служене Господу безпрепятствено.

36 Ако някой мисли, че е неприлично девицата му да остане тъй в напреднала възраст, той нека прави каквото иска: няма да сгреши; нека такива се омъжват.

37 Но който е непреклонно твърд в сърцето си, без да е в нужда и е властен над волята си, па реши в сърцето си да пази своята девица, той добре прави.

38 Така щото и оня, който омъжва девицата си, добре прави, но оня, който я не омъжва, по-добре прави.

39 Жената е свързана чрез закона, докле е жив мъж й; ако пък умре мъж й, тя е свободна да се омъжи за когото иска, но само в име Господне.16

40 Но тя е по-блажена, ако си остане тъй, според моето мнение; а мисля, че и аз имам Дух Божий.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 3:7

2 Иоил 2:16

3 Мат. 19:12

4 1 Тим. 5:14

5 Втор. 24:1, Мат. 5:32, 19:6, Марк. 10:11, Лук. 16:18

6 Рим. 12:18, 1 Кор. 14:33

7 Деян. 15:28, Еф. 4:1

8 1 Мак. 1:15

9 Гал. 5:6

10 1 Сол. 2:12

11 Иоан 8:36, Рим. 6:22

12 1 Кор. 6:20

13 2 Кор. 2:17

14 Иов 9:25, 14:1, Пс. 102:15

15 Ис. 40:6, Иак. 1:10, 4:14, 1 Петр. 1:24, 1 Иоан 2:17

16 Рим. 7:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава