Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  10

  1 Сам аз, Павел, смирен, кога съм лично помежду ви, а смел спрямо вас, кога съм далеч, убеждавам ви с Христова кротост и благост.

  2 Моля не ме заставяйте и кога съм при вас да прибягна към оная твърда смелост, що смятам да употребя против някои, които мислят, че ние постъпваме по плът.1

  3 Защото, ако и да ходим в плът, не плътски воюваме.2

  4 Оръжията на нашето воюване не са плътски, но с помощта Божия са силни да разрушават твърдини: с тях ние унищожаваме замисли,3

  5 и всяко превъзнасяне, що въстава срещу познанието Божие, и пленяваме всеки разум, за да бъде покорен на Христа,4

  6 и готови сме да накажем всяка непослушност, когато вашето послушание стане пълно.

  7 На вънкашност ли гледате? Който е уверен в себе си, че е Христов, нека пак от себе си съди, че, както той е Христов, тъй и ние сме Христови.5

  8 Защото, ако би и нещо повече да се похваля с нашата власт, която ни даде Господ за ваше съзидване, а не разстройване, няма да се посрамя.6

  9 Но, за да не помисли някой, че ви заплашвам с послания, -

10 понеже в посланията си, каже, е строг и силен, но при личното си присъствие слаб, и речта му нищо и никаква, -7

11 такъв нека знае, че каквито сме на думи в посланията си, кога отсъствуваме, такива сме и на дело, кога присъствуваме.

12 Защото не смеем да се броим или да се сравняваме с някои от ония, които сами се препоръчват: те не разбират, че се мерят сами със себе си и се сравняват със себе си.

13 Ние, обаче, не без мярка ще се похвалим, а според мярката на определения нам от Бога дял за достигане дори и до вас.8

14 Защото не като нестигнали до вас ние се напрягаме, понеже достигнахме и до вас с благовестието Христово;

15 ние не се хвалим без мярка с чужди трудове, но се надяваме, като расте вярата ви, да се възвеличим премного сред вас според дела ни,9

16 тъй че и по-далеч от вас да проповядваме Евангелието, а не да се хвалим с готовото в чужди дял.

17 "Който се хвали, с Господа да се хвали".10

18 Защото не тоя, който се сам хвали, е достоен, а оня, когото Господ хвали.11


Предишна глава Следваща глава


1 2 Кор. 2:17

2 1 Тим. 1:18

3 Иер. 1:10, 2 Кор. 6:7, Еф. 6:13

4 1 Кор. 1:19, 3:19

5 Иоан 7:24

6 2 Кор. 13:10

7 2 Кор. 11:6

8 2 Кор. 12:5

9 Рим. 15:20

10 Иер. 9:24, 1 Кор. 1:31

11 Притч. 27:2, 1 Кор. 4:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава