Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  13

  1 Трети път вече ида при вас: "от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка дума".1

  2 Напред казах и казвам, като да съм при вас втори път, и сега, като отсъствувам, пиша на съгрешилите отнапред и на всички други, че, кога дойда пак, няма да щадя;2

  3 вие търсите доказателства за Христа, Който говори в мене: Той не е безсилен спрямо вас, но е силен във вас.

  4 Защото, ако и да бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия; и ние също, ако и да сме немощни в Него, ще бъдем живи с Него чрез сила Божия спрямо вас.3

  5 Изследвайте сами себе си, дали сте във вярата; сами себе си опитвайте. Или не се съзнавате, че Иисус Христос е във вас? Не съзнавате, само ако сте недостойни.4

  6 А за нас, надявам се, ще узнаете, че ние не сме недостойни.

  7 Молим Бога да не вършите никакво зло, не за да се покажем ние достойни, но за да вършите вие добро, та ние да бъдем като недостойни.

  8 Защото ние сме силни не против истината, а за истината.

  9 Радваме се, кога сме ние слаби, а вие силни; тъкмо за това се и молим - за ваше съвършенство.

10 Пиша тия неща, като не съм при вас, та, кога дойда при вас, да не употребя строгост според властта, що ми е дадена от Господа за съзидване, а не за разстройване.5

11 И тъй, братя, радвайте се, съвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир, - и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас.6

12 Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички светии.7

13 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 17:6, 19:15, Мат. 18:16, Иоан 8:16, Евр. 10:28

2 2 Кор. 10:2

3 Рим. 6:4

4 1 Кор. 11:28, Еф. 3:17

5 2 Кор. 10:8

6 1 Петр. 3:8, Рим. 15:5, Фил. 2:2

7 1 Петр. 5:14, Рим. 16:16, 1 Кор. 16:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава