Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  2

  1 И тъй, реших в себе си, да не дохождам при вас пак с огорчение.

  2 Защото ако аз ви огорчавам, то кой ще ме зарадва, ако не онзи, когото съм огорчил?

  3 Това същото ви и писах, та, като дойда, да ме не огорчат ония, които трябваше да ме радват; защото съм уверен във всички вас, че моята радост е радост и за всинца ви.1

  4 От голяма скръб и притеснено сърце ви писах с много сълзи, не за да ви огорча, а за да познаете преголямата любов, която имам към вас.2

  5 Ако ли пък някой ме е огорчил, то не мене е огорчил, а донейде, да не кажа много, всинца ви.

  6 Доста е за такъв това наказание от мнозинството;3

  7 така че за вас е по-добре да му простите и да го утешите, за да не пропадне той от преголяма скръб;

  8 затова моля ви да покажете към него любов.

  9 Защото с тая цел и писах, за да узная на опит, дали във всичко сте послушни.

10 А комуто вие прощавате за нещо, нему и аз прощавам; понеже и аз, ако съм простил някому нещо, простил съм за вас от лице Христово,

11 за да не вземе сатаната преднина над нас: защото не са ни неизвестни неговите замисли.4

12 Когато дойдох в Троада да проповядвам Христовото евангелие, и врата ми бяха отворени в име Господне,

13 духът ми нямаше покой, понеже не намерих там моя брат Тита; а като се простих с тях, заминах за Македония.

14 Но да благодарим Богу, Който всякога ни дава да тържествуваме в Христа и Който навред чрез нас проявява благоуханието, по което познаваме Самия Него.

15 Защото ние сме Христово благоухание пред Бога за онези, които се спасяват, и за онези, които гинат:5

16 на едните сме смъртоносен дъх за смърт, а на другите - живителен дъх за живот. И кой е способен за това?6

17 Защото ние не изопачаваме словото Божие, както мнозина, а проповядваме искрено, като от Бога, пред Бога, в Христа.7


Предишна глава Следваща глава


1 2 Кор. 1:14

2 1 Кор. 5:1

3 1 Кор. 5:5

4 Лук. 22:31, 1 Петр. 5:8

5 1 Кор. 1:18, 2 Кор. 4:3

6 Лук. 2:34, 2 Кор. 3:5

7 2 Кор. 1:12, 4:2, 11:15, 1 Тим. 6:5, Тит 1:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава