Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  3

  1 Пак ли ще почнем да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас?1

  2 Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и четат всички човеци;2

  3 вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с Духа на живия Бог, не върху каменни скрижали, а върху плътени скрижали на сърцето.3

  4 Такава увереност в Бога имаме чрез Христа,

  5 но не затова, че сме способни да помислим нещо от себе си като от нас си; напротив, способността ни иде от Бога:4

  6 Той ни е дал способност да бъдем служители на новия завет, не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът животвори.5

  7 И ако служението на смъртта по букви, издълбано на камъни, беше тъй славно, че синовете Израилеви не можеха да се взират в лицето на Моисея поради преходната сияйност на лицето му,6

  8 то как не ще бъде много по-славно служението на духа!

  9 Защото, ако служението на осъждането е славно, то много повече служението на оправданието изобилва със слава.

10 И първото прославено дори не се показа от тая страна славно, поради надминаващата слава на второто.

11 Защото, ако преходното е било славно, много по-славно е трайното.

12 Прочее, като имаме такава надежда, ние действуваме с голямо дръзновение,

13 а не както Моисей, който туряше покривало на лицето си, за да се не взират синовете Израилеви в края на преходното.7

14 Ала умовете им се затъпиха, понеже и доднес, кога се чете Ветхият Завет, остава неснето същото покривало, което се снима чрез Христа.8

15 И доднес, кога се чете Моисей, покривало лежи на сърцето им.

16 Но, кога се обърнат към Господа, покривалото се снима.9

17 А Господ е Духът; дето пък е Духът Господен, там има свобода.10

18 А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен.11


Предишна глава Следваща глава


1 2 Кор. 1:12

2 1 Кор. 9:2

3 Иез. 11:19, Евр. 8:10

4 Иоан 15:5, 1 Кор. 15:10

5 Иер. 31:33, Иоан 6:63

6 Изх. 34:30

7 Рим. 10:4

8 Ис. 6:10, 1 Кор. 2:8

9 Изх. 34:34

10 Иоан 4:24

11 1 Кор. 15:49, 2 Кор. 4:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава