Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  4

  1 Поради това, като имаме по милост Божия това служение, не падаме духом;

  2 но ние отхвърлихме скришните срамотни дела, без да прибягваме към хитрост и без да изопачаваме словото Божие, а като се препоръчваме всекиму на съвестта пред Бога чрез откриване истината.1

  3 Ако пък е и закрито нашето благовестие, то е закрито за погиващите:2

  4 на невярващите от тях богът на тоя век е заслепил умовете, за да ги не озари светлината на благовестието за славата на Христа, Който е образ на невидимия Бог.3

  5 Защото не себе си проповядваме, а Христа Иисуса Господа; колкото пък за нас, ние сме ваши слуги заради Иисуса.4

  6 Бог, Който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той Същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Иисуса Христа.5

  7 Но това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам.6

  8 Отвред сме наскърбявани, но не стеснявани; в затруднение сме, но се не отчайваме;

  9 гонени биваме, но не изоставяни, повалени биваме, но не загиваме.7

10 Винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Иисуса, та и животът Иисусов да се открие в тялото ни.8

11 Защото ние, живите, непрестанно се предаваме на смърт заради Иисуса, та и животът Иисусов да се открие в смъртната ни плът,9

12 тъй че смъртта действува в нас, а животът - във вас.

13 А като имаме същия дух на вярата, както е писано: "повярвах и затова говорих", и ние вярваме, затова и говорим,10

14 като знаем, че, Който възкреси Господа Иисуса, ще възкреси и нас чрез Иисуса и ще постави с вас.11

15 Защото всичко е зарад вас, та благодатта, като се преумножи, да произведе чрез мнозина още по-голяма благодарност за слава Божия.

16 Затова ние не падаме духом; макар външният ни човек и да тлее, но вътрешният от ден на ден се подновява.12

17 Защото кратковременното наше леко страдание ни доставя в голямо изобилие пълна вечна слава,13

18 като имаме пред очи не видимото, а невидимото; понеже видимото е временно, а невидимото - вечно.14


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 23:9, 2 Кор. 2:17

2 1 Кор. 1:18

3 Иоан 14:9, Кол. 1:15, Евр. 1:3

4 1 Кор. 2:2, 3:5

5 Бит. 1:3, 1 Петр. 2:9

6 1 Кор. 2:5, 2 Кор. 3:5

7 Пс. 36:24

8 Гал. 6:17

9 Рим. 8:17

10 Пс. 115:1

11 1 Кор. 6:14, 1 Сол. 1:10

12 1 Петр. 3:4, Еф. 3:16

13 Рим. 8:18

14 Евр. 11:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава