Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  6

  1 Понеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия.

  2 Защото казано е: "в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах". Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!1

  3 Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни,

  4 но във всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо постоянство, в скърби, в нужди, в утеснение,2

  5 при рани, в тъмници, в скитания, в трудове, в бдения, в пости,

  6 с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Светий, с нелицемерна любов,

  7 със слово на истина, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясна и лява ръка,

  8 при чест и безчестие, при укори и похвали; смятат ни за измамници, но ние сме истинни,

  9 за непознати, а сме добре познати; смятат ни за умиращи, а ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви;

10 огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме.3

11 Устата ни са отворени за вас, коринтяни, сърцето ни е разширено.

12 Вам не е тясно в нас, а е тясно в сърцата ви.

13 За равна отплата (говоря като на чеда) разширете се и вие.

14 Не се впрягайте заедно с неверните; защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?

15 Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо има верният с неверния?4

16 Каква прилика между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: "ще се поселя в тях и ще ходя между тях; ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ".5

17 "Затова излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема";6

18 "и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери", казва Господ Вседържител.7


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 49:8, Лук. 4:19, Евр. 3:7

2 1 Кор. 12:10

3 Притч. 13:7

4 3 Царств. 18:21, Сир. 13:21

5 Лев. 26:12, Иер. 31:1, 1 Кор. 3:16, 6:19

6 Ис. 52:11, Иер. 50:8, Откр. 18:4

7 Иер. 3:19, Ос. 1:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава