Второ послание на св. ап. Павла до Коринтяни - Глава  9

  1 А за спомагане на светиите считам за излишно да ви пиша,

  2 защото зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонци, че Ахаия е приготвена още отлани; и вашата ревност подбуди твърде мнозина.

  3 А братята изпратих, за да не би нашата похвала за вас да излезе напразно в тоя случай, но, както съм говорил, да бъдете приготвени,

  4 та да не би, ако дойдат с мене македонци и ви намерят неприготвени, да останем посрамени ние (за да не казваме вие), след като сме ви хвалили с такава увереност.

  5 Затова счетох за нужно да помоля братята, да дойдат напред при вас и да се погрижат отрано, щото предизвестената милостиня ваша да бъде готова като плод на щедрост, а не на скъперничество.

  6 С това искам да кажа: който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.1

  7 Всеки да отделя, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог люби оногова, който драговолно дава.2

  8 А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело,3

  9 както е писано: "пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно".4

10 А Оня, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда,5

11 та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез нас извиква благодарност към Бога.

12 Защото извършването на тая служба не само запълня лишенията на светиите, но и у мнозина извиква обилни благодарности към Бога;

13 и те, опитвайки плодовете от туй служение, прославят Бога, задето се покорявате на изповядваното от вас благовестие Христово и щедро общувате с тях и с всички,

14 и се молят за вас, понеже твърде много ви обичат, за преизобилната във вас Божия благодат.

15 Да благодарим на Бога за неизказания Негов дар!


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 19:7, 22:9

2 Втор. 15:7, Сир. 35:8, 2 Кор. 8:2

3 1 Тим. 6:6

4 Пс. 111:9

5 Ис. 55:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава