Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Посланието на св. ап. Павла до Галатяни - Глава  3

Посланието на св. ап. Павла до Галатяни - Глава  3

  1 О, неразумни галатяни! Кой ви омая, та вече се не покорявате на истината вие, пред очите на които Иисус Христос бе изобразен така, като да бе разпнат помежду ви?

  2 Това само искам да науча от вас: чрез дела по закона ли получихте Духа, или чрез послушание на вярата?1

  3 Толкова ли сте неразумни? След като наченахте с дух, с плът ли сега свършвате?2

  4 Нима напразно толкова много претърпяхте? Да беше само напразно!

  5 Тоя, прочее, Който ви дарува Духа и прави между вас чудеса, чрез дела по закона ли върши това, или чрез послушание на вярата?

  6 Тъй, Авраам повярва на Бога, и това му се вмени за оправдание.3

  7 Знайте, прочее, че ония, които се облягат на вярата, са синове Авраамови.4

  8 И Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред благовести на Авраама: "в тебе ще бъдат благославяни всички народи".5

  9 И тъй, ония, които се облягат на вярата, биват благословени заедно с верния Авраам,

10 а всички, които се облягат на дела по закона, се намират под проклятие. Защото е писано: "проклет е всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на закона".6

11 А че чрез закона никой не се оправдава пред Бога, това е явно, защото "праведният чрез вяра ще бъде жив".7

12 А законът не иска вяра; но говори: "който изпълни тия неща, той ще бъде жив чрез тях".8

13 Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва (защото писано е: "проклет е всеки, който виси на дърво"),9

14 та благословението Авраамово чрез Христа Иисуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания Дух чрез вярата.10

15 Братя, говоря по човешки: и човешко завещание, утвърдено вече, никой не разваля, нито допълня.11

16 Но обещанията бидоха дадени на Авраама и на семето му. Не е казано: "и на семената", като за мнозина, а като за едного: "и на семето ти", което е Христос.12

17 Аз пък казвам, че законът, който се яви след четиристотин и трийсет години, не отменя утвърдения по-преди от Бога завет за Христа, та обещанието да изгуби сила.13

18 Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраама Бог го дарува по обещание.14

19 Прочее, защо е даден законът? Той биде прибавен поради престъпленията, докле дойде семето, към което се отнася обещанието, и е предаден чрез Ангели, с ръка на посредник.15

20 Но посредникът не бива посредник само на едного, а Бог е един.

21 И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Съвсем не! Защото, ако беше даден закон, който да можеше да животвори, то наистина оправданието щеше да бъде от закона;

22 но Писанието заключи всички под грях, та обещанието да се даде на вярващите чрез вяра в Иисуса Христа.16

23 Преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие.

24 И тъй, законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра;17

25 а след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател.

26 Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса;18

27 всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте.19

28 Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса.20

29 Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обещание наследници.21

Предишна глава Следваща глава

1 Деян. 2:38, 10:43

2 Гал. 5:7

3 Бит. 15:6, Иак. 2:23, Рим. 4:3

4 Иоан 8:39

5 Бит. 12:3

6 Втор. 27:26, Иер. 11:3

7 Ав. 2:4, Рим. 1:17, Евр. 10:38

8 Лев. 18:5

9 Втор. 21:23, 1 Петр. 2:24, Рим. 8:3

10 Ис. 44:5, Деян. 3:25

11 Евр. 9:17

12 Бит. 12:7, 15:5

13 Изх. 12:20, Деян. 7:6

14 Рим. 8:17, Гал. 2:21

15 Изх. 19:3, Деян. 7:38

16 Рим. 3:9

17 Рим. 10:4

18 Иоан 1:12, Рим. 8:15

19 Рим. 6:3

20 Иоан 17:21, Рим. 10:12

21 Еф. 3:6

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава