Посланието на св. ап. Павла до Галатяни - Глава  5

  1 И тъй, стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува, и не се подлагайте пак под робско иго.1

  2 Ето аз, Павел, ви казвам: ако се обрязвате, Христос нищо няма да ви ползува.2

  3 Свидетелствувам пак на всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни целия закон.

  4 Вие, които искате, да се оправдавате със закона, отметнахте се от Христа, отпаднахте от благодатта,

  5 а ние се надяваме и очакваме оправдание от вярата чрез Духа.3

  6 Защото в Христа Иисуса нито обрязването има сила, нито необрязването, но вярата, която действува чрез любов.4

  7 Вие отивахте добре: кой ви спря, да се не покорявате на истината?

  8 Това придумване не е от Оногова, Който ви призовава.

  9 Малко квас заквася цялото тесто.5

10 Аз имам вяра у вас чрез Господа, че вие не ще мислите инак; а оня, който ви смущава, - който и да е той, - ще претърпи осъда.

11 А за какво още ме гонят, братя, ако аз и сега проповядвам обрязване? Тогава би се прекратила съблазънта от кръста.6

12 О, да бяха отсечени ония, които ви размиряват!

13 Към свобода сте призвани вие, братя; само че свободата ви да не служи като повод да угаждате на плътта, но с любов си услужвайте един другиму.7

14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в: възлюби ближния си като себе си.8

15 Ако пък един други се гризете и се ядете, пазете се да се не изтребите един други.

16 Аз казвам: живейте духом, и не ще изпълнявате прищевките на плътта.

17 Защото плътта желае противното на духа, а духът - противното на плътта; те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали.9

18 Ако се водите по дух, вие не сте под закон.10

19 Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство,11

20 идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) ереси,

21 завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие.

22 А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,12

23 кротост, въздържание. Против такива няма закон.

24 Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите.13

25 Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме.

26 Да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един другиму да си не завиждаме.14


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 15:10, 1 Петр. 2:16

2 Гал. 2:21

3 Рим. 5:5

4 Рим. 2:29

5 1 Кор. 5:6

6 1 Кор. 1:23

7 1 Петр. 2:16, 1 Кор. 8:9

8 Лев. 19:18, Мат. 5:43, Марк. 12:31, Иак. 2:8, Рим. 13:8

9 1 Петр. 2:11, Рим. 7:23

10 Рим. 6:14

11 1 Кор. 6:9

12 Кол. 3:12

13 Гал. 2:20

14 Фил. 2:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава