Посланието на св. ап. Павла до Галатяни - Глава  6

  1 Братя, и да падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени.1

  2 Понасяйте един другиму теготите, и така изпълнете закона Христов.2

  3 Защото, който счита себе си за нещо, бидейки нищо, той себе си мами.3

  4 Нека всеки изпитва делата си, и тогава ще има похвала само в себе си, а не пред другиго,

  5 защото всеки ще понесе своето бреме.4

  6 Наставляваният със слово да дели всяко благо с оногова, който го наставлява.5

  7 Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне:6

  8 който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот.

  9 Като правим добро, да се не обезсърчаваме, защото ще пожънем в свое време, без да се уморяваме.7

10 И тъй, докле имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

11 Вижте, колко много ви написах с ръката си.

12 Тия, които искат да се нравят по плът, те ви принуждават да се обрязвате, само за да не бъдат гонени за кръста Христов;

13 защото и ония, които се обрязват, сами не пазят закона, а искат вие да се обрязвате, за да се похвалят с вашата плът;

14 а мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света.8

15 Защото в Христа Иисуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.9

16 На ония, които постъпват по това правило, нека бъде мир и милост - тям и на Израиля Божий.10

17 Прочее, никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си раните на Господа Иисуса.11

18 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух, братя. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Кор. 10:12

2 Иоан 13:34, 1 Сол. 5:14

3 1 Кор. 8:2

4 Рим. 14:12, 1 Кор. 3:8

5 Рим. 15:27, 1 Кор. 9:7

6 Рим. 2:6

7 Мат. 24:13, 2 Сол. 3:13

8 Рим. 6:6

9 Гал. 5:6, Кол. 3:11

10 Фил. 3:16

11 2 Кор. 4:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава