Посланието на св. ап. Павла до Ефесяни - Глава  1

  1 Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия - до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Иисуса:1

  2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

  3 Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата,2

  4 както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов,3

  5 както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа, по благоволение на Своята воля,

  6 за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя Възлюбен,4

  7 в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат.5

  8 Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум,

  9 като ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си,6

10 в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под един глава - Христа.7

11 Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си,8

12 за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа;

13 чрез Него и вие, като чухте словото на истината - благовестието за вашето спасение, и като повярвахте в Него, бидохте запечатани с обещания Светий Дух,9

14 Който е залог за нашето наследство, та да се изкупи достоянието Му за похвала на славата Му.10

15 Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта към всички светии,

16 не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си,11

17 щото Бог на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете,12

18 и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите,13

19 и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила.

20 С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата,14

21 по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия,15

22 и покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко Глава на църквата,16

23 която е Негово тяло, пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Кор. 1:1, 2 Кор. 1:1

2 1 Петр. 1:3, 2 Кор. 1:3

3 Рим. 8:29, 2 Тим. 1:9

4 Мат. 3:17, Рим. 5:15

5 Рим. 3:25

6 Еф. 3:9

7 Дан. 9:24, Марк. 1:15, Гал. 4:4, Кол. 1:20

8 Лук. 7:30, Деян. 20:27

9 Еф. 4:30

10 2 Кор. 5:5

11 Фил. 1:3

12 1 Кор. 12:8

13 Деян. 26:18

14 Пс. 109:1, Марк. 16:19

15 Кол. 2:10

16 Пс. 8:7, Мат. 28:18, 1 Кор. 15:27, Еф. 5:23, Кол. 1:18, 2:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава