Посланието на св. ап. Павла до Ефесяни - Глава  2

  1 И вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове,1

  2 в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието,2

  3 сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева, -

  4 Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна,3

  5 макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени),4

  6 и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Иисуса,

  7 за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Иисуса.5

  8 Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас - Божий дар е;6

  9 не е от дела, за да не би някой да се похвали.7

10 Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.8

11 И тъй, помнете, че вие, някогаш езичници по плът, които бяхте назовавани необрязани от тъй наричаните обрязани с плътско обрязване, извършвано с ръце,

12 че вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света;9

13 а сега в Христа Иисуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.10

14 Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата, що беше посред,11

15 като с плътта Си унищожи враждата, а с учението - закона на заповедите, за да създаде в Себе Си от двата народа един нов човек, въдворявайки мир,12

16 и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата;

17 и като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки,13

18 защото чрез Него и едните и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.14

19 И тъй, вие не сте вече чужди и пришълци, а съграждани на светиите и свои на Бога,

20 като се утвърдихте върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък,15

21 върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа,16

22 върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.17


Предишна глава Следваща глава


1 Кол. 2:13

2 Иоан 12:31, 1 Кор. 6:11, Кол. 3:7

3 Рим. 2:4

4 Рим. 8:11

5 Еф. 3:8

6 Деян. 15:11

7 Рим. 3:20

8 Ис. 44:21, Тит 2:14, Евр. 13:21

9 Неем. 2:20, Иез. 13:9, Рим. 9:4, Кол. 1:21

10 Деян. 2:39

11 Ис. 9:6, Иоан 16:33

12 2 Кор. 5:17

13 Ис. 57:19, Зах. 9:10

14 Иоан 14:6, Рим. 5:2, Евр. 10:19

15 Ис. 28:16, 1 Петр. 2:4

16 Кол. 2:19

17 2 Кор. 6:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава