Посланието на св. ап. Павла до Ефесяни - Глава  3

  1 Ето защо аз, Павел, съм окованик Иисус Христов за вас езичниците.1

  2 Вие чухте за разпоредбата на благодатта Божия, мене дадена за вас,2

  3 именно, че чрез откровение Бог ми възвести тайната (както и по-горе ви писах накратко,3

  4 от което, като четете, можете проумя, как съм схванал тайната на Христа),

  5 която не беше възвестена на синовете човешки от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа Светаго.4

  6 Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи едно тяло, и съпричастници на обещанието Божие в Христа Иисуса чрез благовестието,5

  7 на което станах служител според дара на благодатта Божия, дадена ми по действие на Неговата сила.6

  8 На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат - да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово7

  9 и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, Който създаде всичко чрез Иисуса Христа,8

10 та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни,9

11 по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Иисуса, Господа нашего,

12 у Когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме към Бога с доверие.10

13 Поради това моля ви, не падайте духом пред моите заради вас скърби, които са ваша слава.11

14 Затова прекланям колене пред Отеца на Господа нашего Иисуса Христа,

15 от Когото се именува всеки род на небесата и на земята,12

16 да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек,13

17 и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви,14

18 та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина,

19 и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.15

20 А на Тогова, Който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим, или за каквото помисляме,16

21 Нему да бъде слава в църквата чрез Христа Иисуса във всички родове от века до века. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 21:33

2 Деян. 9:15, Гал. 1:16

3 Еф. 1:9

4 1 Петр. 1:12

5 Рим. 15:12

6 Деян. 9:15

7 Рим. 15:19, 1 Кор. 15:9, Гал. 1:16

8 1 Петр. 1:20, Рим. 14:24, 1 Кор. 2:7, Кол. 1:26

9 1 Петр. 1:12

10 Еф. 2:18

11 2 Тим. 2:10

12 Еф. 1:10

13 Еф. 1:7

14 Иоан 14:27

15 Иоан 1:16, Кол. 2:9

16 Рим. 14:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава