Посланието на св. ап. Павла до Ефесяни - Глава  4

  1 И тъй, аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани,1

  2 с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов

  3 и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.

  4 Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание;2

  5 един е Господ, една е вярата, едно е кръщението,

  6 един е Бог и Отец на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.3

  7 А на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов.4

  8 Затова е и казано: "като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците".5

  9 А "възкачи се" що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?

10 Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.

11 И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители,6

12 за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово,

13 докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство,7

14 та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата,

15 а с истинска любов да растем по всичко в Оногова, Който е глава, - Христос,8

16 от Когото цялото тяло, стройно сглобено и свързано чрез всички дарувани свръзки, при действието на всяка част според силите й, нараства, за да се съзижда в любов.

17 Това прочее ви говоря и за свидетел призовавам Господа: да не постъпвате вече, както постъпват и останалите езичници по суетата на ума си,

18 бидейки помрачени в разума, отстранени в Божия живот поради тяхното невежество и ожесточението на сърцето им;

19 дошли до безчувствие, те се предадоха на разпътство и ненаситно вършат всяка нечистота.9

20 Но вие не тъй познахте Христа,

21 щом наистина сте чули за Него и в Него сте се научили (както е истината в Иисуса)

22 да отхвърлите от себе си ветхия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти,10

23 да се обновите с духа на своя ум11

24 и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината.12

25 Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму.13

26 Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни;14

27 нито давайте място на дявола.15

28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.

29 Никаква гнила дума да не излиза из устата ви, а само добра, за назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.16

30 И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.17

31 Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;

32 но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.18


Предишна глава Следваща глава


1 Фил. 1:27, Кол. 1:10, 1 Сол. 2:12

2 Рим. 12:5, 1 Кор. 12:12

3 Мал. 2:10, Марк. 12:29

4 Рим. 12:3, 1 Кор. 12:11, 2 Кор. 10:13

5 Пс. 67:19, Иоан 3:13

6 1 Кор. 12:28

7 1 Кор. 14:20

8 Рим. 12:9, Еф. 1:22, Кол. 1:18

9 Рим. 1:24

10 Кол. 3:9, Евр. 12:1

11 1 Петр. 4:2, Рим. 6:4

12 Кол. 3:10

13 Зах. 8:16

14 Пс. 4:5

15 Иак. 4:7

16 Мат. 12:36, Еф. 5:4

17 Ис. 7:13, Еф. 1:13

18 Мат. 6:14, Марк. 11:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава