Посланието на св. ап. Павла до Ефесяни - Глава  5

  1 И тъй, подражавайте Богу, като чеда възлюбени,1

  2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.2

  3 А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменуват между вас, както прилича на светии,3

  4 нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки, да се чува благодарение.4

  5 Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога.5

  6 Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието;6

  7 и тъй, не ставайте техни съучастници.

  8 Вие бяхте някога тъмнина, а сега сте светлина в Господа; постъпвайте като чеда на светлината,7

  9 защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина -8

10 и изпитвайте, що е благоугодно Богу.

11 Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги.9

12 Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори.

13 А всичко, което се изобличава, от светлината става явно: понеже всичко, което бива явно, е светлина.10

14 Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос.11

15 И тъй, гледайте, колко внимателно трябва да постъпвате: не като неразумни, а като мъдри,12

16 като скъпите времето, защото дните са лукави.

17 Затова недейте бива неразсъдливи, а разпознавайте, що е воля Божия.13

18 И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство; но се изпълняйте с Дух,14

19 като се назидавате сами с псалми и славославия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа,15

20 като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа,16

21 като се покорявате един другиму в страх Божий.

22 Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа,17

23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е спасител на тялото.18

24 Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко.

25 Вие, мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея,19

26 за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото;20

27 за да я представи на Себе Си славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна.21

28 Тъй са длъжни мъжете да обичат жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича.

29 Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ - църквата,

30 понеже ние сме членове на тялото Му - от плътта Му и от костите Му.

31 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът".22

32 Тази тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата.

33 Тъй и всеки един от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои от мъжа си.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 5:48

2 Иоан 13:34, 1 Иоан 3:11

3 1 Кор. 6:15

4 Мат. 12:36, Еф. 4:29

5 1 Кор. 6:10

6 Мат. 24:4, Марк. 13:5, Лук. 21:8, 2 Сол. 2:3

7 Иоан 8:12, 12:36

8 Гал. 5:22

9 2 Кор. 6:14, 1 Тим. 5:20

10 Иоан 3:20

11 Ис. 60:1, Рим. 6:4

12 Кол. 4:5

13 Рим. 12:2, 1 Сол. 4:3

14 Ис. 5:11, Лук. 21:34

15 Кол. 3:16

16 Ис. 63:7, Кол. 3:17, 1 Сол. 5:18

17 Кол. 3:18, Тит 2:5

18 1 Кор. 11:3, Еф. 1:22

19 Гал. 1:4, Кол. 3:19

20 1 Петр. 3:21, Тит 3:5, Евр. 9:14

21 Пес. на песн. 4:7, 2 Кор. 11:2, Еф. 1:4

22 Бит. 2:24, Мат. 19:5, Марк. 10:7, 1 Кор. 6:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава