Посланието на св. ап. Павла до Филипяни - Глава  2

  1 И тъй, ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, -1

  2 направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени;2

  3 нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си.3

  4 Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите.4

  5 Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Иисус Христос,5

  6 Който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу;6

  7 но понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек,7

  8 смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна.8

  9 Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име,9

10 та в името на Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно,10

11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.11

12 Тъй щото, възлюбени мои, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствувам, със страх и трепет вършете вашето спасение,

13 защото Бог е, Който ви прави и да искате, и да действувате според благата Му воля.12

14 Всичко вършете без ропот и съмнение,13

15 за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света,14

16 имайки в себе си словото на живота, за моя похвала в деня Христов, че не напразно тичах и не напразно се трудих.15

17 Но, ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и сърадвам всинца ви;16

18 тъй също и вие се радвайте и ме сърадвайте.

19 А надявам се в Господа Иисуса наскоро да пратя при вас Тимотея, та и аз, като узная как сте, да се утеша духом.17

20 Понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас,

21 защото всички търсят своето, а не Иисус Христовото;18

22 а неговата опитност вие знаете: той, като син към баща, заедно с мене слугува при благовествуването.19

23 Него, прочее, надявам се да изпратя веднага, щом узная, какво ще стане с мене;

24 и уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас.

25 Счетох обаче за нужно да изпратя при вас брата Епафродита, мой сътрудник и съратник, а ваш пратеник и услужник в нуждите ми,

26 понеже той копнееше да види всинца ви и дълбоко скърбеше, задето сте чули, че беше болен.

27 Защото той боледува до умиране; но Бог го помилува, и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скръб върху скръб.

28 Поради това изпратих го по-скоро, та, като го видите пак, да се зарадвате, и аз да бъда по-малко наскърбен.

29 Приемете го, прочее, в Господа с всяка радост, и такива имайте на почет,20

30 понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да допълни недостига на вашето към мене служение.


Предишна глава Следваща глава


1 Кол. 3:12

2 Рим. 15:16

3 Лук. 14:11, Рим. 12:10

4 1 Кор. 10:24

5 Мат. 11:29

6 2 Кор. 4:4, Кол. 1:15

7 Пс. 21:7, Ис. 49:6, Мат. 20:28

8 Мат. 26:39, Евр. 2:17

9 Мат. 28:18, Евр. 1:4

10 Ис. 45:23, Рим. 14:11, Откр. 5:14

11 Иоан 13:13, 1 Кор. 8:6

12 2 Кор. 3:5, Евр. 13:21

13 1 Петр. 4:9

14 Притч. 4:18, Мат. 5:14

15 Фил. 4:1

16 2 Тим. 4:6

17 Деян. 16:1

18 1 Кор. 10:24

19 Деян. 16:2

20 1 Сол. 5:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава