Посланието на св. ап. Павла до Филипяни - Глава  4

  1 И тъй, възлюбени и многожелани мои - братя, моя радост и венец, стойте твърдо в Господа, възлюбени.1

  2 Моля Еводия, моля и Синтихия да имат единомислие в Господа;2

  3 па моля и тебе, искрени сътруднико, помагай тям, които се подвизаваха в благовестието заедно с мене и с Климента и с другите ми сътрудници, чиито имена са в книгата на живота.3

  4 Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се.

  5 Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо.4

  6 Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, -5

  7 и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Иисуса.6

  8 Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, - само за него мислете.7

  9 Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, - и Бог на мира ще бъде с вас.8

10 Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене; вие и по-преди се грижехте за мене, ала нямахте сгодно време.

11 Казвам това, не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам:9

12 знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение.10

13 Всичко мога чрез Иисуса Христа, Който ме укрепява.11

14 При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб.

15 А знаете и вие, филипяни, че в начало на благовестието, когато излязох из Македония, нямаше нито една църква, която да ми даде, или от която да приема нещо, освен вас еднички;

16 защото и в Солун, и веднъж, и дваж ми пращахте за нуждите ми.

17 Казвам това, не че искам да ми давате, но търся плода, който се умножава във ваша полза.12

18 Получих всичко и имам излишно; преизпълних се с блага, като приех пратения от вас по Епафродита дар, който е мирис благоуханен, жертва приятна, благоугодна Богу.

19 Бог мой, по Своето богатство, да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Иисуса.13

20 А на Бога, нашия Отец, слава вовеки веков. Амин.

21 Поздравете всеки светия в Христа Иисуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.

22 Поздравяват ви всички светии, а особено които са от кесаревия дом.

23 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Кор. 1:14, 1 Сол. 2:19

2 Фил. 2:2

3 Изх. 32:32, Лук. 10:20, Откр. 3:5

4 Иак. 5:9, 1 Петр. 4:7

5 Мат. 6:25, 1 Тим. 2:1

6 Иоан 14:27, Кол. 3:15

7 Мат. 5:16, Рим. 13:13

8 Рим. 15:33

9 1 Тим. 6:6

10 2 Кор. 6:10

11 2 Кор. 12:9

12 2 Кор. 12:14

13 Пс. 22:1, Еф. 3:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава