Посланието на св. ап. Павла до Колосяни - Глава  1

  1 Павел, апостол на Иисуса Христа по воля Божия, и брат Тимотей, -

  2 до светите и верни в Христа Иисуса братя в Колоса: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

  3 Благодарим на Бога и Отца на Господа нашего Иисуса Христа, молейки се винаги за вас,1

  4 понеже чухме за вашата вяра в Христа Иисуса и за любовта ви към всички светии,2

  5 при надеждата на отреденото вам на небесата, за което по-преди чухте от истинското слово на благовестието,

  6 що пребъдва у вас, както и в цял свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат,3

  7 както се и научихте от Епафраса, нашия възлюбен сътрудник, който е верен служител Христов заради вас,

  8 и ни извести за вашата чрез Духа любов.

  9 Затова и ние от деня, когато чухме това, не преставаме да се молим за вас и да просим, щото вие да имате пълно познание на волята Му във всяка премъдрост и духовно разбиране,4

10 та да постъпвате достойно за Бога, като Му угождавате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и растете в познаването Бога,5

11 като се укрепявате с всякаква сила чрез Неговата славна мощ за всяко търпение и великодушие с радост,6

12 като благодарите на Бога и Отца, Който ни направи способни да участвуваме в наследството на светиите в светлината,7

13 избави ни от властта на тъмнината и ни премести в царството на възлюбения Си Син,8

14 в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете,9

15 и Който е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар;10

16 понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо; било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти - всичко чрез Него и за Него е създадено;11

17 Той е по-напред от всичко, и всичко чрез Него се държи.12

18 И Той е Глава на тялото, сиреч на църквата; Той е начатък, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство;13

19 понеже в Него благоволи Отец, да обитава всичката пълнота,14

20 и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като го умиротвори чрез Него, с кръвта на кръста Му.15

21 И вас, които някога бяхте отстранени от Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела,

22 сега ви примири в тялото на Неговата плът, чрез смъртта Му, за да ви представи свети, непорочни и безукорни пред Себе Си,16

23 ако само пребъдвате във вярата твърди и непоколебими, и бъдете непоклатни в надеждата на проповяданото на всяка поднебесна твар благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.

24 Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в моята плът за тялото Христово, което е църквата,17

25 на която аз станах служител по Божия наредба, мен възложена за вас, за да изпълня словото Божие, -18

26 тайната, скрита от векове и родове, а сега открита на светиите Му,19

27 на които Бог пожела да покаже, какво богатство на слава има за езичниците в тази тайна, именно, че Христос, упованието на славата, е във вас;20

28 Него ние проповядваме, като вразумяваме всички човеци и ги учим на всяка премъдрост, та всички тях да представим съвършени в Христа Иисуса;21

29 за това се и трудя и подвизавам по Неговата сила, която мощно действува в мене.22


Предишна глава Следваща глава


1 Фил. 1:3

2 Евр. 6:10

3 Мат. 13:8, Иоан 15:16

4 Рим. 12:2

5 Еф. 4:1, Фил. 1:27, 1 Сол. 2:12

6 Деян. 5:41

7 Деян. 26:18

8 Мат. 3:17, Евр. 2:15

9 Рим. 3:25

10 Притч. 8:22, Евр. 1:3

11 Иоан 1:3, Еф. 3:9, Евр. 1:2

12 Иоан 1:1

13 Рим. 8:29, 1 Кор. 15:20, Еф. 1:22

14 Кол. 2:9

15 Ис. 9:6, Лук. 2:14

16 Лук. 1:75, Рим. 5:10, 1 Кор. 1:2, Еф. 1:4, Тит 2:14

17 Рим. 5:3

18 1 Кор. 4:1, 9:17

19 Рим. 14:24, Еф. 3:9

20 Рим. 9:23, Еф. 3:17

21 2 Кор. 11:2

22 1 Кор. 15:10, Фил. 2:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава