Посланието на св. ап. Павла до Колосяни - Глава  2

  1 Желая да знаете, в каква голяма борба съм заради вас и заради ония, които са в Лаодикия и в Иерапол, и заради всички, които не са ме видели лично,

  2 за да се утешат сърцата им, та, съединени с любов за всяко обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога и Отца и на Христа,1

  3 в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието.2

  4 А това казвам, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи;

  5 защото ако и да отсъствувам тялом, но духом съм с вас, като се радвам и виждам вашата уредба и вашата твърда вяра в Христа.3

  6 Поради това, както приехте Господа Иисуса Христа, тъй и ходете по Него,

  7 вкоренени и утвърдени в Него и укрепени във вярата, както сте научени, преуспявайки в нея с благодарност.4

  8 Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа;5

  9 понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството,6

10 и вие сте пълни чрез Него, Който е Глава на всяко началство и власт;7

11 в Него сте и обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово,8

12 като се погребахте с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.9

13 И вас, които бяхте мъртви в греховете и в необрязването на плътта си, Той оживи заедно с Него, като ви прости всички грехове;10

14 а това стана, като Христос заличи с учението съществувалото за нас ръкописание, което беше против нас и което Той взе от средата и го прикова на кръста;11

15 като отне силата от началства и власти, Той ги явно изложи на позор и на кръста възтържествува над тях.12

16 И тъй, никой да ви не осъжда за ядене, или пиене, или за някой празник или новомесечие, или събота:13

17 това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.14

18 Никой преднамерено да ви не прелъстява със смиреномъдрие и служене на Ангелите, като се впуска в онова, що не е видял, като безразсъдно се гордее с плътския си ум15

19 и не се придържа о Главата - Христа, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с растене по Бога.16

20 И тъй, ако вие с Христа умряхте за стихиите световни, то защо като живеещи в света допускате да ви налагат постановления:17

21 "не се докосвай, не вкусвай, не пипай"

22 (които всички, от употребяване, подлежат на разрушение), - според човешки заповеди и учения?18

23 Тия постановления имат само вид на мъдрост в своеволно благочестие, в смиреномъдрие и в пренебрежение на тялото, без някак да се грижат за насищане плътта.


Предишна глава Следваща глава


1 Фил. 3:18

2 1 Кор. 1:30

3 1 Кор. 5:3

4 1 Кор. 1:5, Еф. 3:17

5 Еф. 5:6, Евр. 13:9

6 Иоан 1:14, Кол. 1:19

7 Еф. 1:22

8 Рим. 2:29, Гал. 3:27

9 Рим. 6:4, Еф. 1:19

10 Еф. 2:1

11 Еф. 2:15

12 Еф. 4:8, Евр. 2:14

13 Рим. 14:6

14 Евр. 10:1

15 2 Кор. 11:14

16 Еф. 4:15

17 Рим. 7:4

18 Ис. 29:13, Мат. 15:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава