Посланието на св. ап. Павла до Колосяни - Глава  3

  1 И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога;1

  2 за небесното мислете, а не за земното.2

  3 Защото вие умряхте, и вашият живот е скрит с Христа в Бога;3

  4 а кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава.4

  5 И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение.5

  6 Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието,6

  7 сред които и вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци.

  8 А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си;7

  9 не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му8

10 и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател,9

11 дето няма ни един ни иудеин, ни обрязване ни необрязване, ни варварин ни скит, ни роб ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.10

12 И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение,11

13 като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.12

14 А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, -

15 и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.13

16 Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост; учете се и се вразумявайте един други с псалми, славословия и духовни песни, като с благодарност възпявате Господа в сърцата си.14

17 И всичко, що вършите словом или делом, всичко вършете в името на Господа Иисуса Христа, като благодарите чрез Него на Бога и Отца.15

18 Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, както подобава, в името на Господа.16

19 Вие, мъжете, обичайте жените си и не ги огорчавайте.17

20 Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу.18

21 Бащи, не дразнете чедата си, за да не падат духом.

22 Вие, робите, бъдете послушни във всичко на вашите по плът господари, слугувайте им не само за очи като човекоугодници, а простосърдечно, като се боите от Бога.19

23 И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеци,

24 знаейки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа Христа служите.

25 А който върши неправда, ще получи според неправдата си: лицеприятие няма.20


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 16:19, Рим. 8:34

2 Фил. 3:20

3 Рим. 8:24, Гал. 2:20

4 1 Иоан 3:2, Фил. 3:21

5 Еф. 5:3

6 1 Кор. 6:9

7 Рим. 6:4, Еф. 4:22, Евр. 12:1

8 Лев. 19:11, Еф. 4:25

9 Бит. 1:27, 5:1, 9:6, Еф. 4:24

10 Гал. 6:15

11 Еф. 4:32

12 Мат. 6:14, Рим. 13:8, 15:1

13 Еф. 4:3, Фил. 4:7

14 Еф. 5:19

15 Евр. 13:15

16 Еф. 5:22

17 1 Петр. 3:7

18 Еф. 6:1

19 1 Петр. 2:18, Еф. 6:5, Тит 2:9

20 Деян. 10:34, Еф. 6:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава