Книга Съдии Израилеви - Глава  1

  1 След смъртта на Иисуса синовете Израилеви попитаха Господа, думайки: кой от нас първо ще тръгне против хананейци - да воюва с тях?1

  2 Господ отговори: Иуда ще тръгне; ето, Аз предавам земята в негови ръце.2

  3 Иуда пък каза на брата си Симеона: влез с мене в моето жребие, и да воюваме с хананейци; и аз ще вляза с тебе в твоето жребие. И Симеон отиде с него.3

  4 Тогава Иуда потегли, и предаде Господ хананейци и ферезейци в ръцете им, и те избиха от тях във Везек десет хиляди души.4

  5 Във Везек се срещнаха с Адони-Везека, удариха се с него и разбиха хананейци и ферезейци.

  6 Адони-Везек побягна, но те се спуснаха подире му, уловиха го и отсякоха палците на ръцете му и на нозете му.5

  7 Тогава Адони-Везек рече: седемдесет царе с отсечени палци на ръцете и нозете си събираха трохи под трапезата ми; както правих аз, тъй ми и въздаде Бог. И доведоха го в Иерусалим, дето и умря.6

  8 И воюваха Иудините синове против Иерусалим, превзеха го и го поразиха с меч и града предадоха на огън.7

  9 След това Иудините синове отидоха да воюват с хананейците, които живееха в планините, в южната земя и в низините.

10 И потегли Иуда против хананейците, които живееха в Хеврон (по-преди Хеврон се наричаше Кириат-Арба), и поразиха Шешая, Ахимана и Талмая (от Енаковия род).8

11 Оттука потегли против жителите на Давир; по-преди Давир се наричаше Кириат-Сефер.9

12 И рече Халев: който порази Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена.10

13 Превзе го Готониил, син на Кеназа, по-малкия брат Халевов, и Халев му даде дъщеря си Ахса за жена.11

14 Когато тя да замине, Готониил я подучи да иска от баща си земя, и тя слезе от осела. Халев я попита: какво искаш?12

15 (Ахса) му каза: дай ми благословия; ти ми даде южна земя, дай ми и водни извори. И даде й (Халев по желанието й) горните извори и долните извори.13

16 И синовете на кенееца (Иотора), Моисеев тъст, тръгнаха от града на Палмите с Иудините синове за Иудината пустиня, която е на юг от Арад, и дойдоха и се заселиха между народа.14

17 И тръгна Иуда с брата си Симеона и поразиха хананейците, които живееха в Цефат, предадоха града на заклятие и нарекоха тоя град Хорма.15

18 Иуда превзе тъй също Газа с пределите й, Аскалон с пределите му, и Екрон с пределите му (и Азот с околностите му).16

19 Господ беше с Иуда, и той завладя планината; но не можа да прогони жителите на долината, защото те имаха железни колесници.17

20 И на Халева предадоха Хеврон, както бе говорил Моисей, (и там получи той в наследство трите града на синовете Енакови) и изгони оттам тримата Енакови синове.18

21 Но Вениаминовите синове не изгониха иевусейците, които живееха в Иерусалим; иевусейци живеят със синовете на Вениамина в Иерусалим и доднес.19

22 И синовете Иосифови също тръгнаха против Ветил, и Господ беше с тях.20

23 (И спряха се) Иосифовите синове и обгледваха Ветил (а по-преди градът се наричаше Луз).21

24 И стражарите видяха един човек, който идеше от града (хванаха го), и му казаха: покажи ни входа в града, и ще ти сторим милост.

25 Той им показа входа в града, и те поразиха града с меч, а тоя човек и всичките му роднини отпуснаха.22

26 Тоя човек отиде в земята на хетейци и съгради (там) град и го нарече с името Луз. Това е името му и доднес.23

27 И Манасия не изгони жителите на Бетсан (който е Скитопол) и подчинените нему градове, жителите на Таанах и подчинените нему градове, жителите на Дор и подчинените нему градове, жителите на Ивлеам и подчинените нему градове, жителите на Мегидон и подчинените нему градове; тъй останаха хананейци да живеят в тая земя.24

28 Когато Израил се засели, направи хананейци свои поданици, ала ги не изгони.

29 И Ефрем не изгони живеещите в Газер хананейци; и хананейци живееха между тях в Газер (и им плащаха данък).25

30 И Завулон не изгони жителите на Китрон, нито жителите на Нахлол, и хананейци живееха между тях и им плащаха данък.

31 И Асир не изгони жителите на Ако (които му плащаха данък, ни жителите на Дор) и нито жителите на Сидон и Ахлав, на Ахзив, Хелва, Афек и Рехов.26

32 И Асир живееше между хананейци, жители на тая земя, понеже ги не изгони.

33 И Нефталим не изгони жителите на Ветсамис и жителите на Бетанат и живееше между хананейците, жители на тая земя; а жителите на Ветсамис и на Бетанат бяха негови поданици.

34 Аморейци стиснаха синовете Данови в планините, понеже не им даваха да слазят в долината.27

35 И аморейци останаха да живеят в планина Херес (дето има мечки и лисици), в Айалон и Шаалвим; но ръката на Иосифовите синове надви (аморейци), и те им станаха поданици.28

36 Пределите на аморейци се простираха от бърдо Акравим и от Села по-нататък.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 27:21, Съд. 20:18

2 Бит. 49:8

3 Втор. 33:7

4 1 Царств. 11:8

5 2 Царств. 4:12

6 Лев. 24:20, Мат. 7:2

7 Иис. Нав. 15:63, 18:28

8 Иис. Нав. 15:14

9 Иис. Нав. 12:13, 15:15

10 Иис. Нав. 15:16

11 1 Парал. 4:13

12 Иис. Нав. 15:18

13 Бит. 33:11

14 1 Царств. 15:6

15 Втор. 2:34, Числ. 14:45

16 4 Царств. 1:2

17 Иис. Нав. 17:16

18 Числ. 14:24, Иис. Нав. 14:13, 15:13

19 Иис. Нав. 15:63, 18:28

20 Иис. Нав. 16:1

21 Бит. 28:19

22 Иис. Нав. 6:24

23 Иис. Нав. 16:2

24 Иис. Нав. 17:11, 21:25, 1 Царств. 31:10

25 Иис. Нав. 16:10, 21:21

26 Иис. Нав. 15:44, 19:29

27 Съд. 18:1

28 Иис. Нав. 19:42

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава