Книга Съдии Израилеви - Глава  10

  1 След Авимелеха издигна се да избави Израиля Тола, син на Туя, син Додов, от Исахарово коляно. Той живееше в Шамир, на Ефремова планина.

  2 Той беше съдия над Израиля двайсет и три години, и умря, и биде погребан в Шамир.

  3 След него се издигна Иаир от Галаад, който беше съдия над Израиля двайсет и две години.1

  4 Той имаше трийсет (и два) сина, които яздеха на трийсет (и две) ослета, и те имаха трийсет (и два) града, които и доднес се наричат Иаирови селища, що са в Галаадската земя.2

  5 И умря Иаир и биде погребан в Камон.

  6 Израилевите синове продължаваха да правят зло пред очите на Господа и служеха на разни Вааловци и Астарти, и на боговете арамейски, и на боговете сидонски, и на боговете моавски, и на боговете амонитски, и на боговете филистимски, а Господа оставиха и Му не служеха.3

  7 И разпали се гневът на Господа против Израиля, и Той ги предаде в ръцете на филистимци и в ръцете на амонитци;4

  8 оттогава те притесняваха и мъчеха Израилевите синове осемнайсет години наред, всички Израилеви синове отвъд Иордан в Аморейската земя, която е в Галаад.

  9 Най-сетне амонитци преминаха Иордан, за да воюват с Иуда и Вениамина и с дома Ефремов. И синовете Израилеви бидоха много притеснени.

10 И викнаха синовете Израилеви към Господа и казаха: съгрешихме пред Тебе, защото оставихме нашия Бог и служихме на Вааловци.5

11 И Господ рече на Израилевите синове: не угнетяваха ли ви египтяни и аморейци, амонитци и филистимци,

12 сидонци, амаликитци и моавци, и когато викнехте към Мене, не избавях ли ви от ръцете им?

13 а вие Ме оставихте и почнахте да служите на други богове; затова няма вече да ви избавям;6

14 идете, викайте към боговете, които сте избрали, нека те ви избавят в това усилно за вас време.

15 Тогава синовете Израилеви рекоха Господу: съгрешихме; прави с нас всичко, що Ти е угодно, само ни избави сега.

16 И отхвърлиха от себе си чуждите богове и почнаха да служат (само) на Господа. И не изтърпя душата Му страданията Израилеви.7

17 Амонитци се събраха и разположиха стан в Галаад; събраха се тъй също Израилевите синове и разположиха стан в Масифа.8

18 Народът и началниците Галаадски си казаха един другиму: който почне война против амонитци, той ще бъде началник на всички галаадски жители.9


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 31:21, Числ. 32:1

2 Съд. 5:10

3 Съд. 2:11, 2:13, 1 Царств. 7:3

4 Съд. 2:14, 1 Царств. 12:9

5 Съд. 3:9

6 Втор. 32:15, Иер. 2:13, 3 Царств. 18:27

7 Бит. 35:4, Съд. 2:18

8 Съд. 11:11

9 Съд. 11:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава