Книга Съдии Израилеви - Глава  12

  1 Ефремци се събраха, дойдоха в Севина и казаха на Иефтая: защо ти ходи да воюваш с амонитци, а нас не повика със себе си? Ние ще изгорим с огън дома ти заедно с тебе.1

  2 Иефтай им каза: аз и народът ми имахме с амонитци силна свада: аз ви виках, но вие не ме избавихте от ръцете им;

  3 като видях, че вие няма да ме избавите, изложих живота си на опасност и отидох против амонитци, и Господ ги предаде в ръцете ми; защо сте дошли сега да воювате с мене?2

  4 Тогава Иефтай събра всички галаадски жители и се удари с ефремци, и жителите галаадски избиха ефремци, думайки: вие сте бежанци Ефремови, а Галаад е посред Ефрема и посред Манасия.3

  5 И галаадци завзеха брода през Иордан от ефремци, и когато някой от оцелелите ефремци кажеше: "позволете ми да премина", жителите галаадски му казваха: не си ли ти ефремец? Той казваше: "не".

  6 Те му казваха: "речи шиболет", а той казваше: "сиболет", и не можеше иначе да изговори. Тогава те го взимаха и заколваха при брода през Иордан. И в това време от ефремци паднаха четирийсет и две хиляди.4

  7 Иефтай беше съдия над Израиля шест години, и умря галаадецът Иефтай, и биде погребан в един от галаадските градове.

  8 След него беше съдия над Израиля Есевон от Витлеем.5

  9 Той имаше трийсет сина, и трийсет дъщери отпусна из дома (омъжени), а трийсет дъщери взе отвън за синовете си, и беше съдия над Израиля седем години.

10 Есевон умря и биде погребан във Витлеем.

11 След него беше съдия над Израиля завулонецът Елон и съди Израиля десет години.

12 И умря завулонецът Елон и биде погребан в Айалон, в Завулоновата земя.6

13 След него беше съдия над Израиля Авдон, син на пиратонеца Хилела.7

14 Той имаше четирийсет сина и трийсет внука, които яздеха на седемдесет ослета; той съди Израиля осем години.8

15 И умря Авдон, син на пиратонеца Хилела, и биде погребан в Пиратон, в земята Ефремова, в планината Амаликова.


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 8:1

2 Съд. 5:18, 9:17

3 2 Царств. 18:6

4 Мат. 26:73

5 Иис. Нав. 19:15

6 1 Парал. 6:69

7 2 Царств. 23:30

8 Съд. 5:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава