Книга Съдии Израилеви - Глава  13

  1 Израилевите синове продължаваха да правят зло пред очите на Господа, и Господ ги предаде в ръцете на филистимци за през четирийсет години.1

  2 В онова време имаше един човек от Цора, от Дановото племе, на име Маной; жена му беше безплодна и не раждаше.2

  3 И Ангел Господен се яви на жената и й рече: ето, ти си безплодна и не раждаш; но ще заченеш и ще родиш син;3

  4 затова пази се, не пий вино и сикер и не яж нищо нечисто;4

  5 защото ето, ще заченеш и ще родиш син, и бръснач няма да се докосне до главата му, понеже от самата майчина утроба тоя младенец ще бъде назорей Божий, и ще почне да избавя Израиля от филистимски ръце.5

  6 Жената дойде и каза на мъжа си: човек Божий идва при мене, който имаше вид на Ангел Божий, вид твърде почтен; аз го не попитах, отде е, и той ми не каза името си;6

  7 той ми каза: "ето, ще заченеш и ще родиш син; затова не пий вино и сикер и не яж нищо нечисто, понеже младенецът от самата майчина утроба до смъртта си ще бъде назорей Божий".

  8 Маной се помоли Господу и каза: Господи! нека дойде пак при нас човекът Божий, когото си пращал, и ни научи, какво да правим с младенеца, който ще се роди.7

  9 Бог чу гласа на Маноя, и Ангел Божий пак дойде при жената, когато тя беше на полето, и Маной, мъж й, не беше с нея.

10 Жената тоз час се затече и обади на мъжа си и му каза: ето, яви ми се човекът, който преди идва при мене.

11 Маной стана и тръгна с жена си, и дойде при оня човек и му каза: ти ли си човекът, който си говорил с тая жена? (Ангелът) каза: аз.

12 И рече Маной: и тъй, ако се изпълни думата ти, как да постъпваме с тоя младенец и какво да правим с него?

13 Ангел Господен каза на Маноя: нека той се пази от всичко, за което говорих на жената;

14 нека не яде нищо, което лозата ражда; нека не пие вино и сикер, да не яде нищо нечисто и да пази всичко, каквото й заповядах.8

15 И Маной рече на Ангела Господен: позволи да те задържа, докле ти сготвим козле.9

16 Ангел Господен каза на Маноя: макар и да ме задържиш, аз няма да ям твоя хляб; ако ли пък искаш да извършиш всесъжение Господу, принеси го. Маной не знаеше, че това е Ангел Господен.

17 Маной попита Ангела Господен: как ти е името? за да те прославим, кога се изпълни думата ти.10

18 Ангел Господен му отговори: защо питаш за името ми? то е чудно.11

19 И взе Маной козлето и хлебния принос и принесе ги Господу върху камък. И Той стори чудо, което видяха Маной и жена му.

20 Когато пламъкът почна да се издига от жертвеника към небето, Ангел Господен се издигна в жертвения пламък. Като видяха това, Маной и жена му паднаха ничком на земята.12

21 И Ангел Господен стана невидим за Маноя и жена му. Тогава Маной узна, че това беше Ангел Господен.

22 И рече Маной на жена си: бездруго ще умрем, понеже видяхме Бога.13

23 Жена му каза: ако Господ искаше да ни умъртви, не би приел от ръцете ни всесъжение и хлебен принос, и не би ни показал всичко онова, и сега не би ни открил това.

24 И жената роди син и го нарече с име Самсон. И младенецът растеше, и Господ го благославяше.14

25 И Дух Господен почна да действува в него в Дановия стан, между Цора и Естаол.15


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 2:11, 3:7, 3:17

2 Иис. Нав. 15:33, Съд. 16:31

3 Съд. 2:1, Бит. 18:10

4 Числ. 6:3-4

5 Числ. 6:5

6 Лук. 1:12

7 Бит. 25:21

8 Числ. 6:3, Лук. 1:15

9 Съд. 6:18

10 Бит. 32:29

11 Ис. 9:6, 45:15

12 Мат. 17:6, Лук. 1:12

13 Изх. 19:21, Втор. 5:24-26, Мат. 28:8

14 Евр. 11:32

15 1 Царств. 16:13, Мат. 4:1, Лук. 4:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава