Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга Съдии Израилеви - Глава  14

Книга Съдии Израилеви - Глава  14

  1 И отиде Самсон в Тимната и видя в Тимната жена от филистимските дъщери (и тя му се понрави).

  2 Той отиде и обади на баща си и на майка си и каза: видях в Тимната жена от филистимските дъщери; вземете ми я за жена.

  3 Баща му и майка му казаха: нима няма жени между дъщерите на братята ти и в целия ми народ, че отиваш да взимаш жена от необрязаните филистимци? А Самсон отговори на баща си: нея ми вземи, понеже тя ми се понрави.1

  4 Баща му и майка му не знаеха, че това е от Господа, и че той търси случай да отмъсти на филистимци. В това време филистимци владееха над Израиля.

  5 И отиде Самсон с баща си и майка си в Тимната, и когато се приближаваха до Тимнатските лозя, ето един млад лъв, рикайки иде насреща му.

  6 И Дух Господен слезе върху му, и той разкъса лъва като яре; а в ръката му нямаше нищо. И не каза на баща си и на майка си, какво бе направил.2

  7 И дойде и поговори с жената, и тя се понрави на Самсона.

  8 Подир няколко дена, той пак отиде, за да я вземе, и се отби да погледне лъвовия труп, и ето, рой пчели в лъвовия труп и мед.

  9 Той взе от меда в ръцете си, тръгна и яде из пътя; и когато дойде при баща си и майка си, даде и тям; и те ядоха; ала им не каза, че е взел тоя мед от лъвовия труп.

10 Дойде и баща му при жената, и там Самсон даде (седемдневна) гощавка, както обикновено правят младоженците.

11 И щом го видяха там, избраха трийсет брачни другари, които да бъдат при него.

12 И каза им Самсон: ще ви задам една гатанка; ако ми я отгатнете през седемте дена на гощавката и отгатнете вярно, ще ви дам трийсет синдона3 и трийсет премени;4

13 ако ли пък не можете ми я отгатна, дайте ми вие трийсет синдона и трийсет премени. Те му казаха: задай гатанката си, ще послушаме.

14 И им каза: из ядача излезе ядиво, и из силния излезе сладко. И три дни не можаха да отгатнат гатанката.

15 На седмия ден те казаха на Самсоновата жена: придумай мъжа си, да ни отгатне гатанката; инак ще изгорим с огън тебе и бащиния ти дом; нима ни поканихте, за да ни оберете?5

16 И плака пред Самсона жена му, думайки: ти ме мразиш и не ме обичаш; ти зададе гатанка на синовете на моя народ, а мен я не отгатваш. Той й каза: на баща си и на майка си я не отгатнах, та на тебе ли ще отгатна?

17 И плака тя пред него седем дена, докле трая гощавката им. Най-сетне на седмия ден той й я отгатна, понеже тя усилено го молеше. А тя отгатна гатанката на синовете на своя народ.6

18 И на седмия ден преди залез-слънце казаха му гражданите: що е по-сладко от мед, и що е по-силно от лъв? Той им каза: да не бяхте орали с моята телица, не бихте отгатнали гатанката ми.

19 И Дух Господен слезе върху него, и той отиде в Аскалон, дето уби трийсет души, смъкна от тях дрехите, и даде премените им на ония, които бяха отгатнали гатанката.7

20 А жената на Самсона се омъжи за сватбения му другар, който му беше приятел.

Предишна глава Следваща глава

1 Изх. 34:16, Втор. 7:3

2 Съд. 6:34, 1 Царств. 16:13, Евр. 11:32

3 Риза от тънко платно.

4 3 Царств. 10:1

5 Съд. 16:5

6 Съд. 16:16

7 Съд. 1:18, 2 Царств. 1:20

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава