Книга Съдии Израилеви - Глава  15

  1 Подир няколко дена, по пшенична жетва, дойде Самсон да се повиди с жена си, като донесе със себе си едно яре; и когато каза: "ще вляза при жена си в спалнята", баща й му не даде да влезе.

  2 И каза баща й: аз помислих, че ти си я намразил, и я дадох на приятеля ти; ето, по-малката сестра е по-хубава от нея; нека тя бъде твоя вместо нея.

  3 Но Самсон им рече: сега ще бъда прав пред филистимци, ако им сторя зло.1

  4 И отиде Самсон и налови триста лисици и, като взе свещи, свърза опашка с опашка и привърза по свещ между две опашки;

  5 запали свещите, и пусна лисиците в посевите филистимски, та изгори и кръстци и непожънато жито, и лозя и маслинени градини.

  6 И думаха филистимци: кой направи това? И казаха: Самсон, зетят на тимнатеца, понеже той отнел жена му и я дал на другаря му. Тогава филистимци отидоха и изгориха с огън нея и (дома на) баща й.2

  7 Самсон им каза: макар и да направихте това, аз ще си отмъстя на вас самите и само тогава ще се успокоя.

  8 И той им пречупи пищялите и бедрата, и отиде та заседна в пролома на скала Етам.

  9 И отидоха филистимци, разположиха стан в Иудея, и се простряха дори до Лехи.

10 И жителите на Иудея попитаха: защо сте излезли против нас? Те отговориха: дойдохме да вържем Самсона, за да постъпим с него тъй, както той постъпи с нас.

11 И три хиляди души иудеи отидоха при пролома на скала Етам и казаха на Самсона: нима не знаеш, че филистимци владеят над нас? Какво ни докара? Той им отговори: както те постъпиха с мене, тъй и аз постъпих с тях.

12 И му казаха: дойдохме да те свържем, за да те предадем в ръцете на филистимци. А Самсон им каза: закълнете ми се, че няма да ме убиете.

13 Те му отговориха: не, ние само ще те вържем и ще те предадем в ръцете им, но колкото за убиване, няма да те убием. И го свързаха с две нови въжета и го подкараха от пролома.

14 Когато приближи до Лехи, филистимци го посрещнаха с вик. И Дух Господен слезе върху него, и въжата на ръцете му станаха като прегорял лен, и връзките му паднаха от ръцете му.3

15 Па намери прясна ослина челюст, протегна ръка, взе я и уби с нея хиляда души.

16 И рече Самсон: с ослина челюст убих тълпа, две тълпи, с ослина челюст убих хиляда души.

17 Като каза това, хвърли челюстта от ръката си и нарече това място: "Рамат-Лехи "4.

18 И усети силна жажда; викна към Господа и каза: Ти извърши с ръката на Твоя раб това велико избавление; а сега умирам от жажда и ще падна в ръцете на необрязаните.

19 И отвори Бог яма в Лехи, и потече от нея вода. Той се напи, духът му се върна, и той оживя; затова бе наречено това място: "извор на молещия се", който е в Лехи и доднес.5

20 И той беше съдия над Израиля в дните на филистимци двайсет години.6


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 14:4

2 Съд. 6:29

3 Съд. 6:34, 11:29, 14:6

4 Хвърлена челюст.

5 1 Царств. 30:12

6 Съд. 16:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава