Първото послание на св. ап. Павла до Солуняни - Глава  4

  1 И тъй, братя, молим и ви увещаваме в Христа Иисуса, щото вие, след като научихте от нас, как трябва да постъпвате и да угаждате Богу, както и постъпвате, повече да преуспявате в това;1

  2 защото знаете, какви заповеди ви дадохме от Господа Иисуса.

  3 Тази е волята Божия: да бъдете осветени, да се въздържате от блудство,2

  4 всеки от вас да умее да запазва своя съсъд в светост и чест,3

  5 а не в похотна страст, както и езичниците, незнаещи Бога,

  6 и да не престъпничи и измамва в това нещо брата си; защото Господ отмъщава за всичко това, както и по-преди ви говорихме и свидетелствувахме.4

  7 Защото Бог не ни призва към нечистота, но към светост.5

  8 И тъй, който отхвърля това, той отхвърля не човека, а Бога, Който и даде Своя Свети Дух в нас.6

  9 А за братолюбие няма нужда да ви пишем, защото вие сами сте научени от Бога да обичате един другиго,7

10 защото тъй и постъпвате с всички братя по цяла Македония. И молим ви, братя, още повече да преуспявате,

11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да си гледате работата и със собствените си ръце да работите, както ви заповядахме,8

12 за да се държите благоприлично към външните и да нямате нужда от никого.9

13 Не искам, братя, вие да не знаете за починалите, за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда.

14 Защото ако вярваме, че Иисус умря и възкръсна, то и починалите в Иисуса Бог ще приведе с Него.10

15 Прочее, това ви казваме чрез слово Господне, че ние живите, които останем до пришествието Господне, няма да изпреварим починалите,11

16 защото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето, и мъртвите в Христа ще възкръснат първом;12

17 после ние, останалите живи, заедно с тях ще бъдем грабнати на облаци, за да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем.13

18 Прочее, утешавайте се един други с тия думи.


Предишна глава Следваща глава


1 Фил. 1:27

2 Рим. 6:22, 12:2

3 1 Кор. 6:18

4 1 Тим. 6:10

5 1 Кор. 1:2, Еф. 1:4

6 Лук. 10:16, 1 Кор. 2:10

7 Иоан 13:34, 15:12, 1 Иоан 3:11

8 Еф. 4:28, 2 Сол. 3:10

9 Рим. 13:13

10 1 Кор. 15:20

11 1 Кор. 15:51

12 Мат. 24:31, 2 Сол. 1:7

13 Иоан 14:3, 17:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава