Първото послание на св. ап. Павла до Солуняни - Глава  5

  1 А за времената и годините, братя, няма нужда да ви се пише,1

  2 защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен ще дойде тъй, както крадец нощя.2

  3 Защото, кога рекат: мир и безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат.3

  4 А вие, братя, не сте в тъмнина, та денят да ви завари като крадец.

  5 Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня: ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.4

  6 И тъй, нека не спим, както и другите, а да бъдем бодри и трезвени.5

  7 Защото, които спят, нощя спят, и които се опиват, нощя се опиват.

  8 Ние пък, бидейки синове на деня, нека бъдем трезвени, като наденем бронята на вярата и на любовта и шлема на надеждата за спасение,6

  9 защото Бог ни определи не за гняв, а за да придобием спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа,7

10 Който умря за нас, та ние, будни ли сме, или спим, да живеем заедно с Него.8

11 Поради това увещавайте се помежду си и се назидавайте един другиго, както и правите.

12 И молим ви, братя, да уважавате ония, които се трудят между вас, които са ваши предстоятели в Господа и които ви наставляват,

13 и да имате към тях преголяма любов заради делото им; живейте в мир помежду си.

14 Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните и бъдете дълготърпеливи към всички.9

15 Гледайте, никой никому да не отвръща зло за зло; а винаги желайте доброто и един другиму, и на всички.10

16 Винаги се радвайте.

17 Непрестанно се молете.11

18 За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса.

19 Духа не угасяйте.

20 Пророчествата не унижавайте.12

21 Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте.13

22 Въздържайте се от всякакво зло.

23 А Сам Бог на мира да ви освети напълно, и целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа.14

24 Верен е Оня, Който ви призовава, Който и ще стори това.15

25 Братя, молете се за нас.16

26 Поздравете всички братя със свето целуване.

27 Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети братя.

28 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 1:7

2 Мат. 24:43, 2 Петр. 3:10, Откр. 3:3, 16:15

3 Лук. 21:35

4 Рим. 13:12

5 Мат. 24:42

6 Ис. 59:17, Еф. 6:14

7 2 Сол. 2:14

8 Рим. 14:9

9 Гал. 6:2

10 Притч. 17:13, Мат. 5:39, 1 Петр. 3:9, Рим. 12:17

11 Лук. 18:1, Кол. 4:2

12 1 Кор. 14:1

13 1 Иоан 4:1

14 1 Сол. 3:13

15 1 Кор. 1:9

16 Кол. 4:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава