Второто послание на св. ап. Павла до Солуняни - Глава  1

  1 Павел, Силуан и Тимотей - до солунската църква в Бога Отца нашего и в Господа Иисуса Христа:

  2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

  3 Длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, задето вярата ви твърде много расте, и взаимната любов у всеки едного от всички вас тъй изобилва,1

  4 че сами ние се хвалим с вас в Божиите църкви за вашето търпение и вяра при всички гонения и скърби, що пренасяте;

  5 това е доказателство на праведния Божий съд, че вие ще се удостоите с царството Божие, за което и страдате.2

  6 Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,3

  7 а вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето с Ангелите на Своята сила,

  8 в пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа4

  9 и които с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата на Неговото могъщество,

10 когато Той дойде, за да бъде прославен в оня ден всред Своите светии, и за да Му се удивяват всички повярвали, а също и вие, понеже с вяра приехте нашето свидетелство.

11 За това се и молим винаги за вас, да ви направи Бог наш достойни за званието и да изпълни със сила всяко желание на благост и всяко дело на вярата,

12 та да се прослави във вас името на Господа нашего Иисуса Христа, и вие в Него, по благодатта на нашия Бог и на Господа Иисуса Христа.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Сол. 1:2

2 Рим. 8:17

3 Рим. 2:8

4 Евр. 12:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава