Второто послание на св. ап. Павла до Солуняни - Глава  2

  1 А колкото за пришествието на Господа нашего Иисуса Христа и нашето събиране при Него, молим ви, братя,

  2 да се не поколебаете тъй скоро в мислите си, нито да дохождате в ужас било чрез дух, било чрез слово, или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпва вече Христовият ден.

  3 Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта,1

  4 който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог.2

  5 Не помните ли, че, още когато бях при вас, ви говорех това?

  6 И сега знаете онова, що го задържа да се открие той в свое време.

  7 Тайната на беззаконието вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега, -3

  8 тогава и ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби4

  9 тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса,

10 и с всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение.

11 И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата,5

12 та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата.

13 Ние пък сме длъжни да благодарим на Бога винаги за вас, възлюбени от Господа братя, задето отначало Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра в истината, ви избра за спасение,

14 към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие, за да придобиете славата на Господа нашего Иисуса Христа.

15 И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание.

16 А Сам Господ наш Иисус Христос, и Бог и Отец наш, Който ни възлюби и чрез благодатта Си ни даде вечна утеха и блага надежда,

17 да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 24:4, Марк. 13:5, Лук. 21:8, Еф. 5:6

2 Дан. 11:36, Откр. 13:1

3 Деян. 20:29

4 Ис. 11:4, 1 Иоан 2:18, Откр. 19:15

5 3 Царств. 22:22, Мат. 24:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава