Второто послание на св. ап. Павла до Солуняни - Глава  3

  1 И тъй, молете се за нас, братя, щото словото Господне да се разпространява и се слави навред, както и у вас,1

  2 и да се избавим от безчинни и лукави човеци, защото не всички имат вяра.

  3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и запази от лукавия.2

  4 Ние сме уверени за вас в Господа, че вършите и ще вършите, що ви заповядваме.

  5 А Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово.

  6 Заповядваме ви също, братя, в името на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат, който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от нас.

  7 Сами знаете, как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствувахме при вас,3

  8 нито у някого ядохме хляб даром, а работехме с труд и мъка деня и нощя, за да не отегчим някого от вас, -4

  9 и не за това, че нямахме власт, а за да ви дадем себе си за пример, та да ни подражавате.5

10 Защото и когато бяхме между вас, наръчвахме ви това: който не иска да се труди, не бива и да яде.6

11 Но слушаме, че някои у вас живеят безчинно, нищо не работят, а се занимават с празни работи;

12 на такива заповядваме и ги молим в Господа нашего Иисуса Христа да работят безшумно и свой си хляб да ядат.

13 А вие, братя, не падайте духом, кога вършите добро.7

14 Ако ли някой не послуша думите ни в това послание, забележете го и не се сношавайте с него, за да се засрами;8

15 и го не смятайте за враг, а го наставлявайте като брат.

16 А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички вас!9

17 Саморъчен поздрав от мене, Павла; това е белег във всяко послание; аз пиша тъй:

18 благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 6:19

2 Иоан 17:15

3 1 Кор. 11:1, 1 Сол. 4:12

4 Деян. 20:34, 1 Кор. 4:12, 1 Сол. 2:9

5 1 Кор. 4:16

6 Бит. 3:19

7 Гал. 6:9

8 Мат. 18:17

9 Фил. 4:9, 1 Сол. 5:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава