Първото послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  1

  1 Павел, апостол Иисус Христов по повеление на Бога, нашия Спасител, и на Господа Иисуса Христа, нашата надежда, -1

  2 до Тимотея, истинско по вяра чедо: благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец, и от Христа Иисуса, нашия Господ.2

  3 Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да поръчаш на някои да не проповядват друго учение,

  4 нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които причиняват по-скоро препирни, отколкото назидание Божие във вярата.3

  5 А целта на поръчването е - да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра;4

  6 някои, като не постигнаха тия неща, отклониха се в празнословие,

  7 желаейки да бъдат законоучители, без да разбират ни какво говорят, ни какво утвърждават.

  8 А ние знаем, че законът е добър, ако някой го употребява законно,5

  9 като знае, че законът е установен не за праведник, а за беззаконници и непослушници, за нечестивци и грешници, за неправедни и скверни, за ония, които оскърбяват баща си и майка си, за човекоубийци,6

10 за блудници, мъжеложци, разбойници, клеветници, скотоложци, лъжци, клетвопрестъпници и за всичко друго, що е противно на здравото учение,

11 по славното благовестие на блажения Бог, що ми бе поверено.7

12 Благодаря на Христа Иисуса, нашия Господ, Който ми даде сила, задето ме призна за верен, като отреди на служба мене,8

13 който по-рано бях хулител, гонител и оскърбител, но бидох помилуван, защото, без да зная, вършех това в неверие;9

14 а с вяра и любов в Христа Иисуса се преумножи благодатта на нашия Господ.10

15 Верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз.11

16 Но затова бидох помилуван, за да покаже Иисус Христос в мене първи всичкото Си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен.

17 А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог - чест и слава вовеки веков. Амин.12

18 Чедо Тимотее! Тая поръка ти предавам съгласно по-раншните за тебе пророчества, за да воюваш съобразно с тях като добър воин,13

19 имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха, и претърпяха корабокрушение във вярата;14

20 от тях са Именей и Александър, които предадох на сатаната, за да се научат да не богохулствуват.15


Предишна глава Следваща глава


1 Кол. 1:27

2 Деян. 16:1, Откр. 1:4

3 1 Тим. 4:7, Тит 1:14

4 Рим. 13:8

5 Рим. 7:12

6 Гал. 5:23

7 1 Сол. 2:4

8 Деян. 9:15

9 Гал. 1:13

10 1 Кор. 15:10

11 Мат. 9:13, Марк. 2:17, Лук. 5:32

12 Дан. 7:14

13 1 Тим. 6:18

14 1 Тим. 3:9

15 1 Кор. 5:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава