Първото послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  2

  1 И тъй, моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци,

  2 за царе и за всички, които са на власт, за да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота;1

  3 защото това е добро и угодно пред нашия Спасител Бога,

  4 Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.2

  5 Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци - Човекът Христос Иисус,

  6 Който отдаде Себе Си откуп за всички - нещо в свое време засвидетелствувано,3

  7 за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.4

  8 И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като въздигат чисти ръце без гняв и съмнение;5

  9 също така и жените, облечени прилично, със срамежливост и целомъдрие да се гиздят, не с плетенки, ни със злато, или с бисери, или драгоценни дрехи,6

10 а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие.

11 Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство.7

12 На жена не позволявам да поучава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в безмълвие.8

13 Защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева;9

14 и не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстена и падна в престъпление;10

15 но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в светост с целомъдрие.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 29:7

2 Иез. 18:32, 33:11, 2 Петр. 3:9

3 Мат. 20:28, Гал. 1:4

4 Деян. 22:21, 2 Тим. 1:11

5 Мат. 6:14, Иак. 1:6

6 1 Петр. 3:3

7 Бит. 3:16

8 1 Кор. 14:34

9 Бит. 1:27

10 Бит. 3:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава