Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Първото послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  3

Първото послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  3

  1 Верни са тия думи: желае ли някой епископство, добро нещо желае.1

  2 Но епископът трябва да е непорочен, мъж на една жена, трезвен, целомъдър, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив;2

  3 не пияница, не побойник, не свадлив, не алчен за гнусна печалба, а кротък, миролюбив и не сребролюбив;3

  4 да управлява добре къщата си и да има деца послушни със съвършена почтителност;

  5 защото, който не умее да управлява собствената си къща, как ще се грижи за църквата Божия?

  6 Да не е новопокръстен, за да се не възгордее и падне в еднакво осъждане с дявола.

  7 Трябва още той да има и добро свидетелство от външните, за да не бъде укоряван и да не падне в примката на дявола.

  8 Дяконите също трябва да бъдат почтени, недвуезични, да не са пристрастени към вино, нито алчни за гнусна печалба,

  9 да пазят тайнството на вярата с чиста съвест.4

10 И те трябва първом да бъдат изпитвани, та после, ако са безпорочни, да стават дякони.

11 Също и жените им трябва да бъдат почтени, не клеветници, трезвени и верни във всичко.

12 Всеки от дяконите трябва да бъде мъж на една жена, добре да управлява децата си и къщата си.

13 Защото, които са служили добре, придобиват добър чин и голямо дръзновение във вярата, що имат в Христа Иисуса.

14 Надявам се скоро да дойда при тебе; а това ти пиша за

15 в случай, че се позабавя, да знаеш, как трябва да постъпваш в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и крепило на истината.

16 И наистина, велика е тайната на благочестието: Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от Духа, показа се на Ангели, проповядван биде на народи, приет с вяра в света, възнесе се в слава.5

Предишна глава Следваща глава

1 Деян. 20:28

2 Тит 1:7

3 Лев. 10:9, 1 Петр. 5:2

4 1 Тим. 1:19

5 Иоан 1:14, 1 Петр. 1:12, Рим. 1:4, 10:18, Еф. 3:10

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава