Първото послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  4

  1 А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения1

  2 чрез лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест,

  3 които забраняват да се встъпва в брак и съветват въздържане от ястия, що Бог е създал да ги ядат с благодарност верните, и ония, които са познали истината.

  4 Защото всяко творение Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение,

  5 понеже се осветява чрез слово Божие и с молитва.

  6 Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Иисуса Христа, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал.

  7 От скверни и бабешки басни отбягвай, а се упражнявай в благочестие,

  8 защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот.2

  9 Тия думи са верни и достойни за всяко възприемане.

10 Затова се и трудим и укори търпим, защото се уповахме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.

11 Поръчвай това и поучавай.

12 Никой да не презира младостта ти, но бъди образец за верните в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота.

13 Докле дойда, занимавай се с четене, наставление и поучаване.

14 Не занемаряй дарбата, която е в тебе и ти бе дадена чрез пророчество с възлагане върху ти ръцете на свещенството.

15 За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.

16 Внимавай на себе си и на учението; постоянствувай в тия неща, защото, като постъпваш тъй, и себе си ще спасиш, и ония, които те слушат.3


Предишна глава Следваща глава


1 2 Петр. 3:3, 2 Тим. 3:1

2 Лев. 26:3

3 Иез. 22:9, Дан. 12:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава